V rámci opráv ciest upravia aj autobusové zástavky8. 11. 2017 14:31

Zastávky MHD na Ulici Kolomana Novackého prechádzajú rekonštrukciami. Úpravy majú zlepšiť ich stav pri narastajúcej intenzite dopravy. Realizácia prác je súčasťou opráv miestnych komunikácií.

Zastávky MHD na Ulici Kolomana Novackého prechádzajú v týchto dňoch rekonštrukciou. Z dôvodu pripravovaných opráv asfaltového povrchu celej plochy ulíc K. Novackého až po Ul. Mariánska sú realizované aj úpravy zastávkových pruhov.

Na zastávkach MHD je realizovaná výmena jestvujúcich asfaltových krytov za cementobetónový kryt z dôvodu lepších vlastností pri vysokých intenzitách dopravy a vyššej životnosti komunikácie. Podobnou úpravou by postupne mali prejsť aj ďalšie zastávky MHD V Prievidzi. 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri