V ZŠ energetikov rekonštruujú dve telocvičneLorem ipsum dolor sit amet 5. 6. 2019 12:33

V Základnej škole na Ulici energetikov v týchto dňoch rekonštruujú cvičebný priestor. Škola, ktorá sa zameriava na šport, si od rekonštrukcie sľubuje výrazné zlepšenie podmienok pre športovú činnosť svojich žiakov.

Práce v dvoch telocvičniach
„V základnej škole na Ulici energetikov rekonštruujeme cvičebný priestor v dvoch telocvičniach,“ hovorí Andrea Nikmonová z odboru výstavby Mestského úradu v Prievidzi. „Rekonštrukcia telocvične o rozmere 23,60 x 14,40 m pozostáva z odstránenia pôvodnej podlahy telocvične, zhotovenia odpruženého dreveného roštu a novej polyuretánovej športovej podlahy. Práce zahŕňajú aj značenie čiar pre basketbal, bedminton, volejbal, ako aj výškovú úpravu telovýchovného náradia s dodaním revíznej správy. Telocvičňa je prioritne určená pre vyučovanie športovej prípravy futbalu,“ dodáva.

Rekonštrukčné práce v druhej telocvični s rozmermi 23,60 x 14,65 m pozostávajú z vyčistenia a prípravy podkladu, odstránenia pôvodnej skladby podlahy telocvične a vybúrania pôvodných volejbalových puzdier. „V tejto telocvični bude vyhotovený odpružený drevený rošt a veľkoplošný parketový systém Junckers UnoBAT 62. Súčasťou diela je aj maľovanie čiar pre basketbal, bedminton, volejbal,“ pokračuje Nikmonová.

Mesto získalo dotáciu
„Okrem týchto prác je realizovaná aj rekonštrukcia obkladu v cvičebnom priestore. Práce obsahujú demontáž existujúcich obkladov dvoch telocviční, zhotovenie nového roštu a montáž novej veľkoformátovej brezovej preglejky,“ uzatvára Nikmonová. Termín ukončenia rekonštrukčných prác je naplánovaný na koniec júla 2019.

Na zhotovenie diela v hodnote 96,4 tisíc eur získalo mesto Prievidza dotáciu 70 500 eur z Ministerstva školstva SR, ktorá je zameraná na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie telocvične.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri