V ZUŠ L. Stančeka zateplia severnú stenu a zrekonštruujú loggie22. 8. 2017 09:58

Mesto Prievidza investuje do obnovy časti objektu umeleckej školy viac ako 32 000 eur.

Budovu Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka v Prievidzi mesto postupne rekonštruuje a modernizuje. Najbližšie stavebná firma na základe pripravenej projektovej dokumentácie zateplí severnú stenu objektu na Rastislavovej ulici a zrekonštruuje aj loggie, ktoré sú jej súčasťou.
Stavebné práce bude realizovať spoločnosť z Olešného, ktorá vzišla z verejnej súťaže. Mesto Prievidza s ňou už podpísalo zmluvu o dielo. Firma sa zaviazala, že práce dokončí do štyridsiatich piatich dní od odovzdania staveniska. 


Mesto zaplatí za zateplenie severnej steny budovy ZUŠ L. Stančeka a za rekonštrukciu loggií 32 312,33 eur aj s DPH.
Ďalšia obnova objektu zlepší podmienky pri umeleckom vzdelávaní detí. Ide o hlavnú budovu ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi, elokované pracovisko má v jednom z pavilónov neďalekej Základnej školy na Rastislavovej ulice. 


Mesto plánuje v budúcnosti aj rekonštrukciu hlavnej koncertnej sály v ZUŠ, aby sa v nej zlepšila predovšetkým akustika.  
Škola, ktorá patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, pripravuje žiakov v hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a tanečnom odbore.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri