Veľká Lehôtka: Rekonštrukcia strechy na Kultúrnom dome28. 9. 2018 09:02

V kultúrnom dome vo Veľkej Lehôtke je stavebný ruch. V týchto dňoch realizujú rekonštrukciu strechy.

Stavebné práca na kultúrnom dome pozostávajú z rekonštrukcie strechy ale aj výmeny bleskozvodu. Navrhované stavebné úpravy sú realizované výlučne v interiéri stavebne upravovaného objektu v podkroví a na streche. Zásah do nosných konštrukcií sa nerealizuje a vonkajší vzhľad stavby ostane zachovaný bez stavebných zásahov. Termín ukončenia  a odovzdania stavby by mal potrvať 45 dní. Práce sú vyčíslené na sumu 48 tisíc eur.

Opravy Kultúrneho domu vo Veľkej Lehôtke boli realizované už v minulosti. Invetsície boli zamerané predovšetkým na rekonštrukciu javiska, výmenu okien a znižovanie stropu v spoločenskej sále.

RTV Prievidza:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri