Veľká rekonštrukcia materskej školy začala1. 10. 2015 07:54

V týchto dňoch začala veľká rekonštrukcia MŠ na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi. Na rekonštrukciu mesto vyčlenilo sumu až 117 300, 95 eur. Ďalšie opravy sú realizované aj v MŠ na Ulici D. Krmana.

Rekonštrukčné práce sú zamerané na dodatočné zateplenie strešného a obvodového plášťa budovy školy. Zateplenie strešného plášťa zahŕňa dodatočné zateplenie strešnej konštrukcie a vytvorenie novej hydroizolačnej vrstvy plochej strechy na pavilóne „A“ a hospodárskom pavilóne.

Obvodový plášť sa zateplí na celom objekte, teda na troch pavilónoch. Práce začali 10. septembra a potrvajú do 7.decembra 2015, suma za tieto práce vo výške 117 300,95 eur je vynaložená z rozpočtu mesta.

Realizované aj opravy v ďalšej MŠ
V týchto dňoch sa taktiež pripravuje realizácia rekonštrukcie MŠ na Ulici D. Krmana, Prievidza, ktorej obsahom je oprava fasády a ríms. Rekonštrukcia rieši celoplošnú opravu fasády a ríms tenkovrstvovou silikátovou omietkou. Momentálne je na podpise zmluva o dielo a mesto zo svojho rozpočtu na tieto práce vyčlenilo sumu 40 312,22 eur.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri