Vodorovné dopravné značili počas celého roka4. 10. 2017 15:03

Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza ako správca miestnych komunikácií v roku 2017 vo zvýšenej miere realizovala obnovu vodorovného dopravného značenia na území mesta.

V týchto dňoch je realizované vyznačovanie vodorovného dopravného značenia autobusových zastávok. Postupne bude vyznačených 60 zastávok mestskej hromadnej dopravy. Ukončenie prác záleží od klimatických podmienok, je naplánované do konca roka.

Súčasne je realizované aj značenie kolmých parkovacích miest pred bytovými domami. Momentálne sú práce realizované na sídlisku Zapotôčky. „Ešte v máji TSMPD obnovili vodorovné dopravné značenie parkovacích miest v centrálnej mestskej parkovacej zóne. Následne sa presunuli aj na prievidzské sídliská, keďže hneď v júli tohto roku boli vyznačené kolmé parkovacie miesta na sídlisku Kopanice pred bytovými domami,“ uviedol Roman Bartoš, vedúci prevádzky parkovísk. Realizovalo sa aj líniové vodorovné dopravné značenie v celom meste.
 
Práce na vyznačovaní vodorovného dopravného značenia začali ešte v skorých jarných mesiacoch, kedy za účelom zvýšenia bezpečnosti boli vyznačované priechody pre chodcov. Celkovo bolo nastriekaných 87 priechodov a ďalších 12 priechodov bolo nastriekaných technológiou studeného plastu. V rámci zvyšovania bezpečnosti boli práce realizované aj v križovatkových priestoroch. Práce spočívali aj vo vyznačení predraďovacích pruhov so smerovými šípkami.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri