Výmena dlažby na Ulici M. Mišíka pri Detvane13. 11. 2020 07:52

Mesto Prievidza pripravuje opravy miestnych komunikácií a chodníkov. Pre zabezpečenie realizácie opráv je nutné čiastočné, prípadne úplné vylúčenie dopravy a možnosti parkovania na priľahlej komunikácii.

Predmetom prác bude oprava poklesov betónovej dlažby a výmena dlažobných kociek.   Začiatok prác je plánovaný v čase od 16. novembra 2020 na miestnej komunikácii: Ulica M. Mišíka – ulička od Detvanu.

Z dôvodu úplnej uzávierky časti miestnej komunikácie žiadame vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky ako aj chodcov o dodržiavanie obmedzení vyplývajúcich z povahy prác, rešpektovania zmeny organizácie dopravy zmysle prenosného dopravného značenia.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri