Výmena hojdačiek na Námestí slobody23. 5. 2016 12:43

V mesiaci máj 2016 zabezpečia zamestnanci mestskej spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s.r.o. (ďalej len „TSMPD s.r.o.“) výmenu strunových hojdačiek aj s dopadovou plochou, ktoré sa nachádzajú na Námestí slobody.

TSMPD s.r.o. vymení spolu šesť kusov týchto detských komponentov, štyri z nich sa nachádzajú pri obchodnom dome Prior zo strany pošty a dva kusy sú momentálne osadené z bočnej strany Prioru.

Strunové hojdačky v centre meste sú často využívané a z toho dôvodu sú aj vysoko opotrebované a vyžadujú si spomínanú výmenu. Dopadová plocha pod hojdačkami je zničená nielen častým užívaním, ale aj vplyvom poveternostných podmienok.

Začiatkom mesiaca júna 2016 budú uvedené strunové hojdačky pripravené a deti ich môžu opätovné využívať v priebehu letných dní.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri