Výstavba ďalšieho nájomného bytového domu4. 7. 2018 08:35

Na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici v Prievidzi sa realizuje výstavba piateho bytového domu.

Mesto eviduje k 1.júnu 2018 až 60 žiadosti o pridelenie nájomného bývania. To je dôvod prečo plánuje pokračovať v obstarávaní nájomných bytov rovnakým spôsobom ako v minulosti, a to kúpou piateho nájomného bytového domu.

Východiskové údaje

Stavba bytového domu sa realizuje v roku 2018 v blízkosti jestvujúcich štyroch nájomných bytových domov, ktoré sú umiestené pri tenisovej hale a detskom ihrisku na Gazdovskej ulici. Architektúra objektu je prispôsobená charakteru okolitej zástavby. Nájomný bytový dom bude identický so štyrmi jestvujúcimi nájomnými bytovými domami, ktoré stoja v tejto danej lokalite.

Nový nájomný bytový dom bude obsahovať jedno, dvoj a troj izbové byty, bytových jednotiek bude spolu 24. K bytovému domu bude zabezpečený samostatný prístup z jestvujúcej miestnej komunikácie na Gazdovskej ulici, na ktorú bude napojená navrhovaná prístupová komunikácia s odstavnými plochami, chodníkom a verejným osvetlením.

Spoločnosť TO – MY – STAV s.r.o., Kanianka zrealizuje piaty nájomný bytový dom vrátane technickej vybavenosti ešte v tomto roky na vlastné náklady a po ukončení výstavby ako skolaudovaný ho mesto Prievidza odkúpi do osobného vlastníctva v roku 2019 za použitia dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR a podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

V prípade, že mestu Prievidza nebude poskytnutá dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu, zostane bytový dom vo vlastníctve spoločnosti TO – MY – STAV s.r.o., Kanianka.

*foto ilustračné


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri