Z bývalého hotela Hviezda odstránili reklamné tabule10. 7. 2018 10:50

Koncepcia regulácie vonkajšej reklamy v Centrálnej mestskej zóne, ktorú schválili mestskí poslanci v januári, a ktorá má regulovať vonkajšiu reklamu, prináša prvé výsledky. V centre Prievidze odstránili reklamné tabule z budovy bývalého hotela Hviezda.

Nová koncepcia regulácie vonkajšej reklamy zaviedla nové podmienky a obmedzenia pri umiestňovaní reklamných stavieb. Materiál slúži ako nástroj, ktorým sa určujú pravidlá a je možné ho využiť pri regulácii reklamy v centre mesta. „Teším sa, že táto aktivita prináša viditeľné výsledky. V týchto dňoch boli odstránené neestetické reklamné banery z budovy bývalého hotela Hviezda, ktoré boli často terčom kritiky,“ priblížila primátorka Prievidze Katarína Macháčková. 


„Koncepcia je predovšetkým podkladom pre architekta mesta, stavebný úrad a právnu kanceláriu k stanoviskám pre povoľovanie umiestňovania reklamných stavieb a reklamných objektov na verejných priestranstvách alebo miestach viditeľných z verejných priestranstiev v centrálnej mestskej zóne mesta Prievidza,“ hovorí  architektka mesta Zuzana Hlinková. Materiál je podľa jej slov výbornou pomocou napríklad pri posudzovaní vhodnosti prenechať majetok mesta do nájmu za účelom umiestnenia reklamnej stavby v zmysle zákona o majetku obcí.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri