Začala sa rekonštrukcia svetelnej križovatky22. 5. 2014 10:38

V týchto dňoch začala realizácia dvoch projektov dotýkajúcich sa dopravy v meste. Prvým je výmena nefunkčných svietidiel na vstupe do Prievidze od Novák. Ďalším projektom je rekonštrukcia svetelnej križovatky na Nábr. sv. Cyrila. Vodiči by mali byť pripravení na prípadné obmedzenia v doprave. Oba projekty zabezpečuje mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza (ďalej len TSMPD).

Prvým realizovaným projektom je výmena 94 svietidiel na privádzači do mesta v smere od Novák, ktorého osvetlenie je dlhodobo nefunkčné. Vďaka vyčleneniu potrebných financií na revízie sústavy verejného osvetlenia a následné odstraňovanie nimi zistených porúch, bolo možné v uplynulom roku vykonať práce nevyhnutné k sfunkčneniu osvetlenia tohoto dôležitého dopravného uzla. V týchto dňoch práce finišujú a pracovníci TSMPD vymieňajú samotné svietidlá. Práce sú naplánované na 21. a 22. týždeň a vodiči sa budú v tomto období stretávať s dopravnými obmedzeniami na vjazde do mesta. Po ich ukončení však bude po šiestich rokoch táto vstupná brána do okresného mesta opäť adekvátne osvetlená, čím dôjde k zásadnému zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky.

RTV Prievidza:

Kompletná rekonštrukcia svetelnej signalizácie na Ulici Matice slovenskej
Druhým realizovaným projektom je sľúbená rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie na križovatke Nábr. sv. Cyrila a Matice slovenskej, financovaná z výnosov z parkovného. Práce začali v pondelok 19.mája a predpoklad ich ukončenia je v 23. týždni. 

Ako uviedla primátorka mesta Katarína Macháčková „kompletná rekonštrukcia svetelnej signalizácie na Ulici Matice slovenskej v Prievidzi patrí medzi prioritné projekty na úseku verejného osvetlenia. Projektom sa zdynamizuje doprava na frekventovanom úseku štátnej cesty I/64.“

Pri samotnej rekonštrukcii môžu vniknúť kolóny áut na vstupe do mesta. Vodičov preto žiadame o zvýšenú opatrnosť a trpezlivosť pri prechádzaní týmto úsekom. „Je to tridsať ročná križovatka a náklady na jej obnovu  predstavujú takmer  80 tisíc eur.  Dlhé roky, ani v čase hojnosti, sa nenašli prostriedky na jej modernizáciu. Je v katastrofálnom stave a tak  musíme pristúpiť k jej modernizácii,“ uzavrel konateľ TSMPD Miroslav Procháska.

RTV Prievidza:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri