Začiatok rekonštrukcie osvetlenia v Športovej hale20. 6. 2016 08:19

Dňom 30. mája sa začala realizácia opravy osvetlenia v Športovej hale. Počas opráv sa v hlavnom priestore dočasne pozastavia športové aktivity.


Predmetom prác je rekonštrukcia osvetlenia hracej plochy pomocou nových svietidiel. Nové osvetlenie plne vyhovuje technickým normám v oblasti osvetlenia športovísk. Technické riešenie spočíva v sanácií – zosilnení prvkov nosných konštrukcií zastrešenia. Navrhované svietidlá v počte 54 kusov budú umiestnené v dvoch pozdĺžnych líniách. Každá línia osvetlenia je umiestnená symetricky vzhľadom na pozdĺžnu os haly.


Rekonštrukcia osvetlenia v sume 157 077,17 EUR vrátane DPH bude realizovaná v mesiacoch jún a júl. Práce by mali byť ukončené ešte do začiatku augusta. Práve v auguste by mala byť Športová hala pripravená na medzinárodné sústredenie slovenskej mužskej basketbalovej reprezentácie. Mesto Prievidza získalo na tieto práce dotáciu Vlády SR vo výške 60 tisíc eur. „Verím, že postupnou modernizáciou Športovej haly, budú mať naši športovci adekvátny a vysoko profesionálny priestor pre reprezentáciu svojich klubov. Práve to vnímam ako správny základ pre ich budúce športové úspechy,“ podotkla primátorka mesta Katarína Macháčková.

Práce na osvetlení oddialili poruchy v statike
Rekonštrukcia osvetlenia mala byť pôvodne realizovaná na konci roka 2015, avšak práce sa oddialili z dôvodu riešenia zosilnenia nevyhovujúcich prvkov oceľovej konštrukcie zastrešenia. Realizácia nového osvetlenia je podmienená zosilnením oceľovej konštrukcie. V prvej fáze tak musel byť vyriešený tento závažný nedostatok.

Športová hala v Prievidzi na ul. Olympionikov  bola vybudovaná v roku 1977. Existujúce osvetlenie hracej plochy  si vyžaduje náročnú údržbu a častú opravu svietidiel.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri