Začiatok školského roka priniesol otvorenie novej tanečnej sály8. 9. 2017 10:33

Začiatok nového školského roka bol na Základnej škole Ulica energetikov opäť iný. Žiaci a žiačky zo športových tried so zameraním na aerobik si prevzali obrovský darček. Primátorka mesta Prievidza JUDr. Katarína Macháčková slávnostne otvorila novú tanečnú sálu, ktorú škola  vybudovala za finančnej podpory mesta počas letných prázdni

„Pôvodná oveľa menšia sála nám už nepostačovala, nakoľko v triedach máme už viac ako 90 žiakov a žiačok, ktorí potrebujú kvalitný tréningový priestor. Nová sála je vybavená dvomi zrkadlovými stenami, dvomi stenami s madlami, tanečnou podlahou, novým ozvučením. K pomôckam pribudli najmodernejšie podložky so šetrnou membránou, činky, stepy a fit lopty,“ uviedla riaditeľka školy Mgr. Ivana Škrteľová.

Steny na sále sú doplnené originálnymi kresbami z rúk mamičky žiačky školy pani Miroslavy Sekerešovej. Rekonštrukčné práce vyšli na sumu 17 tisíc eur a boli použité z rozpočtu mesta Prievidza.
Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri