Začína sa výstavba veľkého parkoviska na Zapotôčkoch13. 6. 2018 10:39

Po podpise zmluvy začína výstavba dlho očakávaného parkoviska v lokalite ulice M. Rázusa. V prvej fáze bude vybudovaných 97 parkovacích miest.

V týchto dňoch bola podpísaná zmluva o dielo Spevnené plochy M. Rázusa  I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17-31. Projekt je prvou časťou plánovaného zámeru na sídlisku Nové mesto – Zapotôčky, v rámci ktorej samospráva vybuduje 97 parkovacích miest. Na projekt majú nadviazať ďalšie časti projektu, s možnosťou v budúcnosti vybudovať do 500 parkovacích miest.

Upozorňujeme obyvateľov že od pondelka  18.6. 2018  od 8.00 hod zhotoviteľ stavby „ Spevnené plochy Ulica M. Rázusa – vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17-31 “ uzavrie parkovisko pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č.13-17  / 17 parkovacích miest / na dobu 90 dní  z dôvodu výstavby I. úseku  spevnených plôch.

RTV Prievidza:V týchto dňoch sa spúšťa prvá etapa výstavby, v rámci ktorej budú okrem parkovacích miest vybudované aj prístupová komunikácia a ďalšie súčasti následných etáp parkoviska. „Už v prvej fáze budú okrem takmer stovky parkovacích miest zrealizované aj lapač ropných látok, verejné osvetlenie, odvodnenie dažďovou kanalizáciou. Teda všetko, čo parkovacie plochy musia mať z pohľadu technických noriem. Práce budú zahŕňať aj sadové úpravy a výsadbu mladých listnatých a ihličnatých stromov,“ priblížila primátorka Prievidze K. Macháčková.

S výstavbou parkovacích plôch na Ul. M. Rázusa sa počítala už niekoľko rokov. V súčasnosti sú v príprave aj ďalšie etapy parkoviska. Samotnej realizácii predchádzali náročné práce v majetkovo-právnom vysporiadaní pozemkov za bytovým domom na Ul. M. Rázusa.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri