Zariadenie pre seniorov sa podrobilo kontrole7. 10. 2013 08:54

Zariadenie pre seniorov v Prievidzi bolo kontrolované zo strany vedenia mesta. Počas rokov 2012 a 2013 sa v zariadení realizovalo viacero opráv a rekonštrukcií. Priebeh prác  a  pripravenosť naplánovaných modernizácií boli obsahom samotného kontrolného dňa.

Zariadenie pre seniorov
Zariadenie začalo svoju činnosť 01.01.1986 ako Domov penzión pre dôchodcov. Poskytovanie sociálnych služieb je zabezpečované na dvoch miestach a to:
1.    Zariadenie pre seniorov, J. Okáľa 6, 971 01 Prievidza. V tomto stredisku sa poskytuje 24 hodinová starostlivosť. Klientom je poskytovaná celoročná pobytová služba. Počet klientov je 166. Zariadenie je rozdelené na 4 obytné bloky a hospodársku budovu. Ubytovanie je poskytované v jedno lôžkových a dvojlôžkových izbách s príslušenstvom. V hospodárskej budove sa nachádza vrátnica, stravovacia prevádzka (pozostávajúca z kuchyne a jedálne), práčovňa, sklad čistého prádla, spoločenské miestnosti, rehabilitácia, ambulantná časť, sociálne oddelenie, riaditeľstvo, ekonomické a personálne oddelenie.
2.    Zariadenie pre seniorov, M. Rázusa 17, Prievidza. Celá stavba je riešená bezbariérovo s lôžkovým výťahom a výdajňou stravy. V prízemí je priestor - ambulancia pracoviska zdravotnej sestry, rehabilitačná miestnosť, dezinfekčná miestnosť a priestory  pre zamestnancov. Klientom je poskytovaná celoročná pobytová služba. Celková kapacita zariadenia je 84 lôžok. Zariadenie začalo svoju činnosť v roku 2007.

Celková kapacita v Zariadení  pre seniorov je 250 lôžok. „Zamestnávame 125 pracovníkov, rozdelených na ekonomický, prevádzkový, zdravotný a sociálny úsek, v jedno, dvoj a troj zmennej prevádzke,“ priblížil riaditeľ zariadenia Branislav Magdolen.

Zdroj: RTV Prievidza :

Zrealizované aktivity 2012-2013
V zariadení  sa vykonalo od roku 2012 viacero významných rekonštrukčných prác. Tie majú zlepšiť služby poskytované klientom- seniorom. „Je potrebné poukázať na to, že budova Zariadenia pre seniorov na Ul. J. Okála bola v minulosti vybudovaná pre účel bytových jednotiek a nie ako spoločenské zariadenie. Dnes, keď máme priestor na financovanie našich plánov, musíme prispôsobovať priestory práve pre účel ubytovania seniorov v spoločenskom zariadení,“ opísal potreby rekonštrukcie riaditeľ zariadenia Branislav Magdolen. V tomto roku sa robia rekonštrukčné práce v jednotlivých ubytovacích jednotkách. Od začiatku tohto roka postupne zabezpečili tieto práce:
- montáž signalizačného zariadenia  na privolanie pomoci vo vchodoch 2 a 10 – 2. etapa;
- výmena okien v spoločných priestoroch a 15 ks balkónov na izbách klientov;
- oprava zatekajúcej strechy vo vchode 4 a oprava prístrešku na Ul. M. Rázusa;
- rekonštrukcia 6 kúpeľní pre imobilných klientov.

Výpočet rekonštrukcií nadväzuje na práce vykonané v minulom roku:
- výmena 38 ks okien a 15 ks balkónov na izbách klientov;
- nákup 2 ks projektorov do spoločenských priestorov klientov;
- nákup nábytku, kuchynského vybavenia ( taniere, príbory, šálky, poháre );
- zakúpenie kosačky, snehovej frézy, elektro náradia;
- sterilizátor a čistička vzduchu do ambulancie;
- 30 ks polohovateľných postelí a 30 ks kresiel pre seniorov;
- výmena úsporných svietidiel v jedálni, spoločných priestoroch vchodov 4 a 8 a izbách klientov;
- montáž signalizačného zariadenia k posteliam klientov na privolanie pomoci vo vchodoch 4 a 8 - 1etapa;
- oprava zatekajúcej strechy vo vchodoch 2,8,10;
- oprava 10 kúpeľní pre imobilných klientov vo vchodoch 4 a 8;
- maliarske práce v celom zariadení na Ul. J. Okála, spoločné a obytné priestory v rozsahu 15 000 m2;
- oprava chladiaceho boxu;
- nákup veľkokapacitnej umývačky riadu.

Na dnešnom kontrolnom dni som sa zaujímala predovšetkým o konkrétne výsledky, teda o tom, boli zabezpečené a sú zabezpečované naplánované práce. Plán a sľub je vždy jedna rovina, ale samotná realizácia je vec druhá. Realizácia plánov je vždy ťažšia. Môžem povedať, že naše ciele a plány ktoré sme si v minulom roku stanovili, postupne v tomto zariadení finalizujeme. Aj ukončením prác si chceme hodnotnejšie pripomenúť október - Mesiac úcty k starším. Dnešná kontrola ukázala, že stanovené tempo opráv iba vylepší kvalitu služieb v našom Zariadení pre seniorov,“ dodala na záver kontroly primátorka Katarína Macháčková.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri