Záujemci o nájomný byt si môžu podávať žiadosťLorem ipsum dolor sit amet 28. 9. 2015 15:01

Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. (SMMP, s. r. o.)  oznamuje záujemcom o pridelenie nájomného bytu, že v priebehu mesiaca december 2015 bude pripravených na odovzdanie 24 bytových jednotiek, v novopostavenom bytovom dome na Gazdovskej ulici v Prievidzi.

Prideľovanie bytov  sa bude uskutočňovať v polovici mesiaca november 2015, na základe žiadostí uchádzačov, spĺňajúcich podmienky stanovené VZN č. 112/2011 o spôsobe prideľovania bytov s osobitným režimom. Prideľované budú 4 jednoizbové,  14 dvojizbových a 6 trojizbových bytov.
Prideľované budú 4 jednoizbové, 14 dvojizbových a 6 trojizbových bytov.

Výška mesačného nájomného je nasledovná:


Jednoizbový byt:
- byt o výmere 33,87 m²     122,71 €
- byt o výmere 38,37 m²     139,01 €

Dvojizbový byt:
- byt o výmere 41,22 m²     149,34 €
- byt o výmere 41,50 m²     150,35 €
- byt o výmere 49,13 m²     177,99 €
- byt o výmere 51,31 m²     185,89 €

Trojizbový byt:
- byt o výmere 66,68 m²     241,58 €
- byt o výmere 66,96 m²     242,59 €

Priemerná výška nákladov na služby súvisiace s užívaním bytu:

Jednoizbový byt:     46 €/mesiac
Dvojizbový byt:     77 €/mesiac
Trojizbový byt:     108 €/mesiac

SMMP, s.r.o. z uvedených dôvodov vyzýva záujemcov o pridelenie nájomného bytu o doručenie žiadosti (stiahnuť Žiadosť 1 a Žiadosť 2) spolu s podkladmi preukazujúcimi celkový príjem za rok 2014 na adresu: SMMP, s.r.o., T. Vansovej 24, 971 01 Prievidza, v lehote do 16.10.2015.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri