Žiaci základnej školy privítali vynovené ihrisko7. 10. 2013 08:11

Základná škola na Ul. P. J. Šafárika v Prievidzi má vynovené vonkajšie športové ihrisko. Futbalové resp. hádzanárske brány zničili vandali a škola na nové nemala financie. Pomohla miestna komisia športu, ktorá na zakúpenie brán poskytla tisíc eur. Nedávno boli nové brány na ihrisku upevnené, a tak môžu žiaci opäť plnohodnotne využívať športovisko.

„Je nemysliteľné, aby futbalové či hádzanárske ihrisko, ktoré využívajú najmä žiaci počas hodín telesnej výchovy, nemalo brány. Hneď ako sme sa dozvedeli o tomto probléme, sme podali škole pomocnú ruku,“ uviedol predseda komisie športu v Prievidzi Branislav Bucák. „Nie je to jediná úprava, ktorou ihrisko prejde. To malo len jeden basketbalový kôš, a tak sme sa rozhodli v spolupráci so Správou majetku mesta zabezpečiť osadenie druhého,“ dodal Branislav Bucák.

Využívané ihrisko
Revitalizáciu ihriska privítali žiaci, no i športoví nadšenci zo Zapotôčiek a Nového mesta. „Ďakujeme komisii športu v meste za finančné prostriedky na nákup nových brán. Žiaci tak môžu kvalitnejšie športovať na hodinách telesnej výchovy, no využívať ihrisko môže aj široká verejnosť v popoludňajších hodinách a cez víkendy,“ prezradila Helena Konečná, riaditeľka ZŠ na Ulici P. J. Šafárika v Prievidzi.

Výmena asfaltov
Revitalizáciou v posledných týždňoch prešli viaceré vonkajšie športové ihriská v meste, ktoré má v správe mestská spoločnosť Unipa. Jej pracovníci dávali na ihriská nové nátery, chýbajúce komponenty resp. boli opravené poškodené zariadenia. „Viaceré športoviská v meste v aktuálnych dňoch dostávajú aj nový asfaltový koberec. Mesto na realizáciu výmeny asfaltov na vybraných športoviskách vyčlenilo takmer 80 tisíc eur,“ dodal Branislav Bucák.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri