Žiaci ZŠ Ul. S. Chalupku športujú na novej palubovke14. 3. 2018 15:05

Žiaci ZŠ Ul. S. Chalupku a ďalší športovci, ktorí využívajú priestory školskej telocvične, majú dispozícii zrekonštruovanú palubovku. Investícia do telocvične prinesie kvalitnejšie zázemie pre športovanie detí a širokej verejnosti.

Od 23.februára môžu žiaci a športovci využívať školskú telocvičňu s novou palubovkou. Pôvodná palubovka už svojim stavom nevyhovovala pri cvičení detí a kvalita športovania bola obmedzená. „Základná škola Ul. S. Chalupku je dlhodobo zameraná na šport. Aj preto sa snažíme investície do tejto školy smerovať primárne do športových aktivít,“ vysvetlila primátorka Prievidza Katarína Macháčková.

Rekonštrukcia palubovky telocvične pozostávala z demontáže pôvodného povrchu a dreveného roštu. Následne bol položený nový podlahový systém s odpruženým roštom a novou tepelnou izoláciou. Práce pozostávali taktiež z investícií do priestorov celej telocvične. Bol zhotovený nový drevený obklad pod tribúnou, prebrúsené a nalakované parkety v náraďovni, doplnené chýbajúce sklobetónové tvárnice osadené v stenách po obvode telocvične. Takisto bola telocvičňa vymaľovaná. Investície do športoviska boli spolu 59 460,59 eur.

Priestory telocvične ZŠ Ul. S. Chalupku slúžia na basketbal, florbal, minifubal, volejbal a ďalšie športy. Telocvičňa je okrem výučbového procesu detí sprístupnená verejnosti. S obľubou ju využívajú v popoludňajších a večerných hodinách napríklad mládežnícke športové kluby.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri