Zimný štadión s in-line plochou25. 6. 2014 09:34

Zimný štadión bude v prevádzke aj mimo zimnej sezóny. Dôvodom je realizácia in-lineovej plochy určenej na celoročné korčuľovanie. Zimný štadión tak bude sprístupnený verejnosti aj na korčuľovanie tohto typu.

Nová in-line plocha je určená pre rôzne športové využitie ako napríklad in-line hokej, in-line korčuľovanie, florbal, hokejbal. Systém dostupnosti štadiónu pre verejnosť   bude zachovaný rovnako ako v zimných mesiacoch, kedy verejnosť využíva ľadovú plochu.

Našim zámerom je, aby bol zimný štadión využívaný aj v akejsi letnej verzii,“ ozrejmila zámer vybudovania in-line plochy primátorka mesta Katarína Macháčková.  Ako ďalej pokračovala „hlavným zámerom mesta je ponúknuť ľuďom ďalšiu možnosť na aktívne športovanie, ale aj zlepšenie kvality života v Prievidzi. Aj  zdravotnícke organizácie upozorňujú,  že v mestách je málo pohybu a mestá vytvárajú svojim obyvateľom málo podmienok na šport. Navyše tento zámer tu už bol dlhodobo. Podarilo sa ho zrealizovať až teraz."

Plocha má rozmery30x60 m (1800 m²) a pokrýva celú hraciu ľadovú plochu. In - line plocha je ľahko a rýchlo demontovateľná a zimný štadión tak bude pred zimnou sezónou veľmi rýchlo pripravený na výrobu ľadovej plochy. In-line plochu bude môcť využívať verejnosť aj športové kluby. Obstarávacia cena  za uvedený projekt bola viac ako  25  tisíc €. „Dodávateľ zabezpečil dodanie in-line plochy, dopravu, jej montáž, zaškolenie našich pracovníkov pre jej správnu manipuláciu a čiarovanie in-line plochy,“ opísal realizáciu diela konateľ Technických služieb mesta Prievidza (TSMPD)  Miroslav Procháska. Práve mestská spoločnosť TSMPD je správcom zimného štadiónu a ďalších športovísk v meste Prievidza.

Technický popis
-    plastová in-line plocha 30x60 m (1800 m²)
-    obstarávacia cena 25.020,- € bez DPH
-    dodávateľ zabezpečí dodanie in-line plochy, montáž in-line plochy, zaškolenie, dopravu, čiarovanie in-line plochy.
In-line plocha je určená pre tieto druhy športu: in-line hokej, in-line korčuľovanie, florbal, hokejbal.

V prípade, že máte záujem o využitie in-line plochy, potom využite nasledovné kontakty:
Zodpovedný vedúci: Slavomír Mjartan
Telefón: 046/542 24 12
Fax: 046/542 24 13
Email: sportoviska@tsmpd.sk

Obsadenosť In-line plochy a Zimného štadióna si vždy nájdete TU.

Cenník za In - line plochu
-    prenájom in-line plochy v čase  07,00 – 17,00 hod - 15,00 € / hod. (súkromné a komerčné využitie)
-    prenájom in-line plochy v čase  17,00 – 22,00 hod - 20,00 € / hod. (súkromné a komerčné využitie)
-    verejnosť dospelí - 1,50 € / 2 hod.
-    verejnosť deti - 1,00 € / 2 hod.
-    verejnosť deti do 6 rokov s doprovodom - 1,50 € / 2 hod.
-    osvetlenie - 6,00 € / hod.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri