Zimný štadión s novým osvetlením3. 9. 2020 09:04


Technické služby ako správca zimného štadióna v Prievidzi vyriešili ďalší problém tohto športoviska. Investovali do rekonštrukcie osvetlenia ľadovej plochy.

Z dôvodu poruchovosti a vysokej spotreby elektrickej energie pôvodného osvetlenia ľadovej plochy zimného štadióna vznikla potreba jeho rekonštrukcie. Práce z časti realizovali a v plnej miere zo svojho rozpočtu financovali Technické služby mesta Prievidza.

Nové osvetlenie je úsporné
Pôvodné osvetlenie ľadovej plochy bolo zabezpečované pomocou 350 svietidiel so svetelným príkonom 37,1 kW. Rekonštrukciou osvetlenia sa celkový počet svietidiel znížil na 90 kusov s celkovým príkonom 17,1 kW. Na osvetlenie ľadovej plochy boli použité LED svietidlá s DALI reguláciou, ktorá umožňuje regulovať intenzitu osvetlenia v štyroch úrovniach, a to od úrovne 750 lx po úroveň osvetlenia 100 lx. Výmena osvetlenia môže predstavovať úsporu elektrickej energie ročne vyše 46%.

Práce na rekonštrukcii osvetlenia ľadovej plochy na zimnom štadióne začali v apríli tohto roka demontážou starých svietidiel a ukončené boli v júni. Sfinalizované dielo bolo následne odsúhlasené odbornými inštitúciami. Celkové náklady predstavujú sumu vyše 46 000 eur.  


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri