Zlaté vedro opäť pre Prievidzu23. 9. 2016 13:11

Samosprávy ktoré sa zapojili do projektu Odkaz pre starostu boli oceňované aj v tomto roku. Medzi najlepšie sa opäť zaradila Prievidza. Získala hlavné ocenenie „Zlaté vedro“.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť ocenil najlepšie samosprávy zapojené do portálu Odkaz pre starostu za rok 2015. V porovnaní s minulými rokmi už nebol zostavovaný rebríček v hodnotení jednotlivých miest a obcí, ale boli vybraté najlepšie samosprávy ktoré výborne pracujú s portálom Odkaz pre starostu. „Chceme oceňovať samosprávy, ktoré príkladne využívajú náš portál, a to nielen v zmysle kvalitného a rýchleho riešenia podnetov, ktoré na Odkaz pre starostu prichádzajú, ale aj v komunikácii so svojimi obyvateľmi. Riešenie niektorých problémov je totiž časovo či finančne náročné. V takých prípadoch je veľmi dôležité, aby samospráva postup pri riešení podnetu s občanmi kvalitne odkomunikovala,“ vysvetlil koordinátor projektu Martin Kollárik.

Ocenenie Zlaté vedro, ktoré organizácia udeľovala už po štvrtýkrát najlepším samosprávam v riešení podnetov od občanov a komunikácii na portáli, si tentokrát odnieslo 5 „veľkých“ samospráv okrem Prievidze aj mestá Trnava, Bratislava – MČ Ružinov, Bratislava – MČ Petržalka a Bratislava – MČ Nové Mesto a 3 „malé“ samosprávy - Stupava, Bratislava – MČ Vajnory a Svätý Jur.

Aj toto ocenenie je dôkazom, že riešenie problémov ľudí je pre nás hlavnou prioritou. Nie všetky podnety dokážeme vyriešiť ihneď ako nám ich ľudia zašlú, ale každému jednému podnetu venujeme maximálnu pozornosť. Snažíme sa pristupovať ku každému problému zodpovedne a podnety riešime aj tie, ktoré nám ľudia poslali v minulosti,“ vysvetlila primátorka mesta Katarína Macháčková.

Prievidza zaznamenala v roku 2015 až 427 nahlásených podnetov. Celkovo od spustenia portálu zaslali ľudia prievidzskej samospráve 1294 podnetov. Z tohto množstva sa mestu podarilo vyriešiť 840  podnetov. Ľudia v Prievidzi v roku 2015 najčastejšie poukazovali na stav ciest a chodníkov, nasledujú oblasti zeleň, životné a doprava. 


Celá tlačová Správa Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť:

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť ocenil najlepšie samosprávy zapojené do portálu Odkaz pre starostu za rok 2015

Službu na nahlasovanie problémov v samosprávach Odkaz pre starostu, ktorú spravuje nezisková organizácia Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, využíva už viac ako 100 samospráv na Slovensku. Ocenenie Zlaté vedro, ktoré organizácia udeľovala už po štvrtýkrát najlepším samosprávam v riešení podnetov od občanov a komunikácii na portáli, si tentokrát odnieslo 5 „veľkých“ samospráv - Trnava, Prievidza, Bratislava – MČ Ružinov, Bratislava – MČ Petržalka a Bratislava – MČ Nové Mesto a 3 „malé“ samosprávy - Stupava, Bratislava – MČ Vajnory a Svätý Jur.

Prostredníctvom portálu Odkaz pre starostu bolo za rok 2015 občanmi nahlásených viac ako 8 tisíc podnetov, čo je až o tretinu viac ako v predchádzajúcom roku. Najčastejšie obyvateľov slovenských miest a obcí trápili výtlky na chodníkoch a cestách, ktoré predstavovali takmer tretinu zo všetkých podnetov na portáli. Často nahlasovanými boli aj problémy s neorezanými stromami či nepokosenou trávou, čiernymi skládkami, upchatými kanalizáciami, nefunkčným verejným osvetlením, chýbajúcim či nesprávnym dopravným značením, preplnenými odpadkovými košmi či nepojazdnými vrakmi áut zaberajúcimi parkovacie miesta. „Vďaka mobilnej aplikácii stačí každému na nahlásenie problému niekoľko desiatok sekúnd. Odfotíte výtlk na ceste či zlomenú lavičku, pridáte krátky slovný popis problému a pracovníci samosprávy sú v krátkom čase o probléme informovaní“, popísal fungovanie portálu koordinátor projektu Martin Kollárik.

Medzi najlepšími samosprávami v práci s portálom za rok 2015 sa našli ocenené samosprávy z minulých rokov, medzi ktoré patria mestá Trnava, Prievidza či bratislavské mestské časti Ružinov a Vajnory, ale napríklad aj úplný „nováčik“ na portáli mesto Stupava. V práci s portálom sa oproti minulosti zlepšili bratislavské mestské časti Nové Mesto a Petržalka, či mesto Svätý Jur. Inštitút SGI bral pri vyhodnotení do úvahy nielen samotné riešenie podnetov, ale aj kvalitu komunikácie samospráv. „Chceme oceňovať samosprávy, ktoré príkladne využívajú náš portál, a to nielen v zmysle kvalitného a rýchleho riešenia podnetov, ktoré na Odkaz pre starostu prichádzajú, ale aj v komunikácii so svojimi obyvateľmi. Riešenie niektorých problémov je totiž časovo či finančne náročné. V takých prípadoch je veľmi dôležité, aby samospráva postup pri riešení podnetu s občanmi kvalitne odkomunikovala.“ vysvetlil Kollárik. Pri hodnotení sa bral ohľad taktiež na množstvo podnetov, ktoré samospráva musela spracovať. „Rozdielne podmienky pri riešení podnetov majú samosprávy nielen vzhľadom na svoju veľkosť a kapacity, kvôli čomu sme pristúpili k vytvoreniu dvoch kategórii, ale aj vzhľadom na množstvo prijatých podnetov, ktoré sme taktiež museli pri vyhodnotení zohľadniť. Ocenené samosprávy však určite nie sú jedinými, ktoré s portálom pracujú kvalitne“, ozrejmil Kollárik.

Za 6 rokov svojej existencie bolo prostredníctvom portálu Odkaz pre starostu nahlásených už viac ako 27 tisíc podnetov, z ktorých bola viac ako polovica úspešne vyriešená. Okrem rastúceho množstva podnetov narastá aj počet aktívnych užívateľov, ktorých je už viac ako 10 tisíc. „Sme veľmi radi, že sa môžeme aktívne podieľať na skvalitňovaní života v samosprávach a zároveň slúžiť ako platforma pre komunikáciu medzi občianskym a verejným sektorom. Aj vďaka nášmu portálu si slovenskí občania môžu uvedomiť, že množstvo problémov, s ktorými sa denne stretávajú, nerieši vláda či poslanci v Národnej rade, ale práve predstavitelia samospráv“, dodal Ctibor Košťál, riaditeľ Inštitútu SGI.

Martin Kollárik, Ctibor Košťál
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri