Transparentné mesto


Mesto Prievidza od roku 2010 v spolupráci s Transparency International Slovensko realizuje projekt „Audit a príprava vybraných protikorupčných opatrení“. Jeho hlavným cieľom bolo zistiť stav riešenia politík v citlivých oblastiach a pripraviť protikorupčné opatrenia pre vybrané oblasti činnosti mesta Prievidza. V záverečnej fáze projektu organizácia Transparency International Slovensko asistovala mestu pri implementácii opatrení do praxe.

Bližšie informácie o tom, čo sa nám podarilo, nájdete na tejto stránke.