Transparentné mesto


Mesto Prievidza od roku 2010 v spolupráci s Transparency International Slovensko realizuje projekt „Audit a príprava vybraných protikorupčných opatrení“. Jeho hlavným cieľom bolo zistiť stav riešenia politík v citlivých oblastiach a pripraviť protikorupčné opatrenia pre vybrané oblasti činnosti mesta Prievidza. V záverečnej fáze projektu organizácia Transparency International Slovensko asistuje mestu pri implementácii opatrení do praxe.

Protikorupčné opatrenia sme v rokoch 2011 - 2014 implementovali v týchto oblastiach - politikách:
Predaj a prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta
Obsadzovanie voľných miest
Politika participácie verejnosti na rozhodovaní miestnej samosprávy
Politika prístupu k informáciám o fungovaní miestnej samosprávy
Etická infraštruktúra a konflikt záujmov volených predstaviteľov mesta
Etická infraštruktúra a konflikt záujmov zamestnancov

Politika územného plánovania a politika stavebného úradu
Dotačná politika
Politika rozpočtovania a informovania verejnosti o danej problematike
Politika transparentnosti v právnických osobách zriadených a založených mestom
Bytová politika a prideľovanie miest v sociálnych zariadeniach

Výsledky hodnotenia Otvorená samospráva 2014

V hodnotení Otvorená samospráva 2014 obsadila Prievidza vynikajúce 2. miesto. Nezisková organizácia Transparency International Slovensko v ňom hodnotila transparentnosť 100 najväčších samospráv na Slovensku v 11 oblastiach. Prievidza získala celkový výsledok 71 % a známku A-. Viac sa dozviete v tomto článku.

Podrobné výsledky hodnotenia otvorenosti prievidzskej samosprávy v r. 2014

Výsledky hodnotenia Otvorená samospráva 2012

Nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS) publikovala výsledky hodnotenia transparentnosti 100 najväčších samospráv na Slovensku. V rebríčku prieskumu Otvorená samospráva 2012 sa Prievidza umiestnila na 14. mieste, čo je najlepšie umiestnenie medzi samosprávami Trenčianskeho kraja. Viac sa dozviete v tomto článku.

Podrobné výsledky hodnotenia otvorenosti prievidzskej samosprávy v r. 2012