Nadstavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Ul. J. Okáľa v Prievidzi – projekt pre realizáciu stavby


13. 10. 2017 12:40

Názov zákazky : „Nadstavba a rekonštrukcia Zariadenia pre seniorov Ul. J. Okáľa v Prievidzi – projekt pre realizáciu stavby“
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby, CPV: 71320000-7

celý dokument:

príloha č.1:

príloha č.2: