Výzva an predkaldanie cenových ponúk - VYBUDOVANIE NOVÉHO CHODNÍKA NECPALSKÁ CESTA PO UL. STAVBÁROV


21. 6. 2021 11:53

Názov zákazky : „VYBUDOVANIE NOVÉHO CHODNÍKA NECPALSKÁ CESTA PO UL. STAVBÁROV“
• Miesto dodania: Prievidza, Ul. stavbárov, Necpalská cesta
• Typ zákazky: zákazka na dodanie stavebných prác
• CPV kód:
45233252-0 Práce vrchnej stavby ulíc
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek
45233253-7 Práce vrchnej stavby chodníkov
• Forma zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo

prílohy: