Výzva na predkaldanie cenových ponúk - Detské ihrisko – lokalita VII. – Riečna ulica


27. 4. 2015 11:12

2.1 Názov zákazky: „Detské ihrisko – lokalita VII. – Riečna ulica“.
2.2 Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru a uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupná na trhu
2.3 Miesto dodania:  Riečna ulica v Prievidzi
2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.

celý dokument: ico_doc_46

príloha č. 1:

príloha č. 2:ico_xls_46

príloha č. 3: ico_pdf_46

príloha č. 4: