Výzva na predkladanie cenových ponúk - Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ulici v Prievidzi


23. 5. 2017 15:31

Názov zákazky: „Vybudovanie spevnených plôch na Riečnej ulici v Prievidzi“ - projektová dokumentácia
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71320000-7.

celý dokument: ico_pdf_46

príloha č. 1 :ts_46

Príloha č. 2:

Návrh zmluvy: ico_doc_46