Hornonitrianska knižnica v Prievidzi /HNK/
Viac informácií o HNK sa dozviete na stránke: www.hnkpd.sk

Je verejnou knižnicou, ktorá svoje univerzálne fondy buduje a sprístupňuje pre všetky vekové kategórie používateľov. Svoje služby poskytuje v dvoch pracoviskách:
  • v oddelení pre dospelých čitateľov a pre deti a mládež do 14 rokov na Záhradníckej ulici 21 /č. tel.: 046/5422229/, ktoré je pre verejnosť otvorené v pondelok od 10,00 do 18,00 h a v utorok až piatok od 8,00 do 18,00 h,
  • v oddelení odbornej literatúry, ktoré sídli na Košovskej ceste 9 /č. tel.: 046/5422538/ a je otvorené denne od 8,00 do 17,00 h. Toto pracovisko plní zároveň aj funkciu vysokoškolskej knižnice. Obe pracoviská sú počas školského roka otvorené aj v sobotu od 8,00 do 12,00 h.
HNK okrem základných knižničných a výpožičných služieb ponúka viaceré špecializované služby: rešeršné, bibliograficko-informačné, reprografické, medziknižničnú výpožičnú službu, výpožičky zvukových kníh pre nevidiacich a slabozrakých, prístup na internet. Hlavne u mladých čitateľov sa obľube tešia rozličné literárne programy, besedy so spisovateľmi, prezentácie nových knižných titulov, literárne výstavy, zábavné a súťažné podujatia a mnohé ďalšie.

Riaditeľstvo:
  • Sídlo: Hviezdoslavova ulica 3, 971 01 Prievidza
  • Tel.: 046/542 72 96
  • Fax: 046/542 72 98
  • E-mail: hnkpd@hnkpd.tsk.sk
Oddelenie pre dospelých čitateľov a pre deti a mládež Oddelenie Odbornej a spoločenskej literatúry