2 percentá pre kultúru v Prievidzi


Vďaka vašim 2 % sme v roku 2013 mohli vytvoriť podmienky na zaujímavé a plnohodnotné tŕávenie času detí a mládeže počas letných prázdnin aj prostredníctvom projektu Letná čitáreň.

Pomôžte nám urobiť tak aj v roku 2014! Finančné prostriedky z vašich daní budú použité na tvorivé, oddychové, kultúrne a spoločenské aktivity pre deti a mládež.

Darujte 2 % z dane, ktorú ste zaplatili štátu a podporte ňou naše občianske združenie Kultúra v Prievidzi. Získané finančné prostriedky budú použité na spríjemnenie života nás všetkých!

Potrebné údaje:

• Kultúra v Prievidzi – občianske združenie
• Adresa: F. Madvu 11, 97101 Prievidza
• IČO: 42273137, SID prosíme nevypisovať
• Právna forma: Občianske združenie

Bližšie informácie u Mgr. Daniely Gubienovej: 046/541 20 29, 0904 752 753

Formuláre

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
ico_doc_46

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby