Aktuality v chemickej ochrane záhradných plodínObdobie: 15.07.2022 - 22.07.2022

Plodina

Škodlivý činiteľ

Prípravok

Poznámky

broskyne

Klasterosporióza (dierkovitosť listov a škvrnitosť plodov)

SIGNUM

opakované postreky neskorých odrôd v dvojtýždňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami

broskyne
nektarinka

Múčnatka broskýň

KUMULUS WG

- opakované preventívne postreky neskorších náchylných odrôd v 10-dňových intervaloch
- v čase aplikácie uvedeného sírnatého prípravku by teplota nemala vystúpiť nad 25 °C.

broskyne
nektarinka

obaľovač broskyňový (2. generácia)

KARATE ZEON 5 CS
LEPINOX PLUS
MOSPILAN 20 SP
SANIUM ULTRA

- podľa signalizácie ÚKSÚPu je postrek v najteplejších okresoch (Komárno, Dunajská Streda, Nové Zámky, Galanta) aktuálny od 1. do 3. júla, v ostatných južných oblastiach (od Bratislavy po Michalovce) od 4. do 6. júla, v chladnejších oblastiach od 11. do 14. júla
- ošetrujú sa len neskoré odrody, ktoré budú dozrievať až v auguste a v septembri
- čakacia lehota prípravkov: Karate - 28 dní, Mospilan - 14 dní, Sanium - 28 dní
- bioprípravok Lepinox sa aplikuje sa na začiatku liahnutia húseníc (asi 4 dni pred uvedenými termínmi)

hrušky

Méra hrušková

- postrek napadnutých stromov čo najskôr po zistení škodcu
- proti škodcovi nie sú v súčasnosti v malospotrebiteľskom balení registrované žiadne prípravky
- pre veľkovýrobu je okrem iných povolený prípravok Sivanto Prime, ktorý má rovnakú účinnú látku (flupyradifurone) ako Sanium System , ktorý je dostupný aj v malom balení (pozri účinné látky prípravkov pod tabuľkou)

jablone

Múčnatka jabloňová

BELLIS
KUMULUS WG
SULFURUS
THIOVIT JET

- opakované postreky náchylných odrôd v 10- až 14-dňových intervaloch
- pred každým postrekom sa odporúča zo stromov odstrániť infikované konce výhonkov
- v čase aplikácie sírnatých prípravkov (Kumulus, Sulfurus, Thiovit) by teplota nemala vystúpiť nad 25 °C.

jablone

Pehovitosť jabĺk

FLORASIN CALCIUM PLUS
WUXAL CALCIUM

- opakované postreky náchylných odrôd v dvojtýždňových intervaloch uvedenými listovými hnojivami s vyšším obsahom vápnika
- za suchého počasia treba stromy pravidelne a výdatne zavlažovať

jablone

Vlnačka krvavá

- postrek len v prípade zistenia škodcu (chumáče bielych voskových vláken na konárikoch a rezných ranách)
- v malospotrebiteľskom balení nie sú dostupné žiadne prípravky; použiť sa môžu prípravky povolené proti voškám na ovocných drevinách
- pri slabšom napadnutí kmeňa a konárov sa môže pripravený roztok použiť aj vo forme náteru
- napadnuté mladé výhonky je najjednoduchšie odrezať a zničiť

hrušky
jablone

Chrastavitosť jadrovín

ALTELA
BELLIS
CHORUS 50 WG
POLYRAM_WG
QUALY 300 EC
SCORE
SULFURUS

opakované postreky náchylných odrôd v 10- až 14-dňových intervaloch najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami

hrušky
jablone

Obaľovač jablčný (2. generácia)

KARATE ZEON 5 CS
LEPINOX PLUS
MAVRIK
MOSPILAN 20 SP
SANIUM ULTRA
SPINTOR

- podľa signalizácie ÚKSÚPu je postrek uvedenými prípravkami aktuálny v najteplejších okresoch (Dunajská Streda, Komárno, južná časť okresov Nové Zámky a Galanta) od 13. do 15. júla, v ostatných južných oblastiach (od Bratislavy po Michalovce) od 17. do 22. júla, v severnejších oblastiach od 23. júla do 1. augusta
- uvedené prípravky sa aplikujú v čase hromadného liahnutia húseníc s výnimkou bioprípravku Lepinox Plus, ktorý sa aplikuje na začiatku liahnutia húseníc (v každom pásme asi 4 dni pred uvedeným termínom
- ošetrujú sa len jesenné a zimné odrody jabloní a hrušiek
- účinné látky a nové názvy prípravkov pozri pod tabuľkou

orech

Antraknóza orecha
Bakterióza orecha

CHAMPION 50 WG
CONTROLPHYT Cu
CUPROXAT SC
KOCIDE 2000

opakované postreky náchylných stromov uvedenými meďnatými prípravkami najmä v oblastiach s výdatnými zrážkami

orech

vrtivka orechová

BORA

- v polovici júna sme odporúčali ošetriť pôdu pod orechmi biologickým prípravkom BORA a následne pôdu zakryť bielou alebo čiernou netkanou textíliou; okraje textílie treba zapustiť do zeme, aby muchy nemohli pôdu opustiť; pôda musí byť stále vlhká
- do korún stromov sme odporúčali zavesiť aj žlté lepové doštičky, ktoré slúžia nielen na sledovanie rojenia, ale aj na odchyt múch vrtivky orechovej
- prvý postrek sa odporúča urobiť ihneď po zistení prvých múch na žltých lepových doštičkách (zvyčajne v prvých dňoch júla) a v 10-dňových intervaloch aspoň do polovice augusta viackrát zopakovať
- proti škodcovi nie sú v súčasnosti registrované žiadne prípravky; účinné by mali byť prípravky povolené na ošetrovanie čerešní proti vrtivke čerešňovej (Mospilan, Sanium Ultra), prípadne ekologický prípravok Spintor (prípravky treba striedať)

ovocné dreviny
vinič
okrasné dreviny

Chloróza z nedostatku prístupného železa

FLORASIN LIGNOVIT Fe

pri výskyte chlorózy (žltnutia listov na vrcholoch výhonkov) aplikujeme uvedené hnojivo vo forme postreku viackrát v priebehu mája a júna v dvojtýždňových intervaloch

ovocné dreviny

Vošky na ovocných drevinách

KARATE ZEON 5 CS
MOSPILAN 20 SP

- postrek napadnutých stromov čo najskôr po zistení vošiek
- prípravky treba striedať

slivky

Klasterosporióza (dierkovitosť listov a škvrnitosť plodov)

SIGNUM

opakované postreky stromov v dvojtýždňových intervaloch najmä v lokalitách s výdatnými zrážkami

slivky

obaľovač slivkový (2. generácia)

LEPINOX PLUS
MOSPILAN 20 SP
SANIUM ULTRA

- podľa signalizácie ÚKSÚPu je postrek v najteplejších okresoch (Dunajská Streda, Komárno, južná časť okresov Nové Zámky a Galanta) od 5. do 7. júla, v ostatných južných oblastiach (od Bratislavy po Michalovce) od 8. do 12. júla, v severnejších oblastiach od 15. do 20. júla
- ošetrujú sa len neskoré odrody, ktoré budú dozrievať až v auguste a v septembri
- čakacia lehota prípravkov: Mospilan - 14 dní, Sanium - 28 dní
- bioprípravok Lepinox sa aplikuje sa na začiatku liahnutia húseníc (asi 4 dni pred uvedenými termínmi)