Telesná výchova, šport a turistika v meste


Zámery mesta Prievidza v danej oblasti

Miestna telovýchova, šport a turistika má nezastupiteľné miesto v živote mesta Prievidza. Prievidza a jej okolie je akoby stvorené pre pestovanie športov, slúžiacich k upevneniu telesného zdravia a k posilneniu voľného, zdravého ducha. Prvé písomné zmienky o športe v meste Prievidza sú z roku 1869, kedy v zimných mesiacoch profesori novozaloženého gymnázia rozširujú „bruslenie“. V historickej literatúre sa ďalej uvádza rok 1912, kedy bola snaha na založenie „Lawn-tenisovej spoločnosti. Postupne sa v rokoch 1910 – 1920 aktivujú rôzne športové spolky a hnutia.
Prvý väčší športový spolok vznikol 19. októbra 1919 pod názvom Prievidzský Atletický Club (PAC) v ktorom dominoval futbal a atletika.
Najväčší rozmach športu, telovýchovy a turistiky v meste nastal po roku 1948, keď vznikali nové spolky a zavádzali sa nové aktivity.
Problematika rozvoja športu, telovýchovy a turistiky je stále aktuálna a patrí medzi základné priority rozvoja mesta. Prioritou okrem úspešnej reprezentácie mesta je občan a vytváranie podmienok na uspokojovanie jeho záujmov a potrieb.
Určite každý vie, že úspechy v športovej oblasti majú nepochybne priaznivý vplyv na formovanie našej hrdosti, sebavedomia a v neposlednom rade vedú k samotnej našej spokojnosti.

Zámery

Na základe analýzy a potrieb zachovania určitej úrovne športu, telovýchovy a turistiky v meste sú ustanovené strategické ciele a ďalšieho rozvoja športu, telovýchovy a turistiky v meste Prievidza do roku 2011.

  1. podpora širšieho realizovanie športu, telovýchovy a turistiky v predškolskom a školskom veku
  2. činnosť útvarov talentovanej mládeže
  3. projektový – programový systém finančnej podpory zo strany mesta
  4. materiálno – technické zabezpečenie pre šport detí a mládeže
  5. zdravotné zabezpečenie talentovaných detí a mládeže
  6. šport, telovýchova telesne a zdravotne postihnutých

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI Z OBLASTI ŠPORTU

esto Prievidza má v oblasti športu aj svojich rodákov a pretekárov, ktorý sa z našich klubov dostali aj do povedomia európskej a svetovej verejnosti. Uvádzaný prehľad osobností športu z mesta Prievidza zachytáva len najúspešnejších olympionikov, medailistov svetových a Európskych súťaží a reprezentantov bývalého Československa a súčasného Slovenska. V abecednom poriadku sú uvedené tieto naše športové osobnosti :

I. O l y m p i o n i c i

Karin Habšudová – Chlebová, tenis. Účastníčka Olympijských hier v roku 1996 v Atlante.
Róbert Kresťanko, boby. Ako žiak začínal v Prievidzi s atletikou a v roku 2002 (24. a 32. miesto) a v roku 2006 (24. miesto) sa ako člen posádky Slovenska dvojbobov i štvorbobov zúčastnil zimných olympijských hier.
Miloš Krško, futbal. Reprezentoval Slovensko na letných Olympijských hrách v Sydneyv roku 2000. Taktiež hral za reprezentáciu Slovenska vo finále Majstrovstiev Európy do 21 rokov.
Jozef Lohyňa, zápasenie. Na Olympijských hrách v Barcelone (1992) obsadil 5. miesto, v Atlante (1996) obsadil 4. miesto a v Soule v roku 1988 získal bronzovú medailu za tretie miesto. Z Majstrovstiev Európy ma dve bronzové medaily (1986, 1987) a v roku 1989 získal striebornú medailu. V roku 1990 sa stal Majstrom sveta a v roku 1986 bol tretí.
Miloš Mečíř, tenis. Olympijský víťaz v dvojhre a bronzový zo štvorhry z letnej olympiády v Soule (1988).
Ladislav Petráš, futbal. Štartoval na Olympijských hrách 1968 v Mexiku a na Majstrovstvách sveta v roku 1970 v Mexiku.
Martin Petráš, futbal. Reprezentoval Slovensko na letných Olympijských hrách v Sydney, v roku 2000. Taktiež hral za reprezentáciu Slovenska vo finále Majstrovstiev Európy do 21 rokov.
Milan Revický, zápasenie. Štartoval na Olympijských hrách 1992 v Barcelone.
Andrej Sekera, ľadový hokej. Reprezentant Slovenska, účastník zimných olympijských hier 2010.
Zuzana Žirková, basketbal. Štartovala na Olympijských hrách 2000 v Sydney, kde s družstvom obsadila 7. miesto.
Jozef Miština, paralympionik - zjazdový lyžiar. Účastník Paralympiských hier v
- Albertville 1992 – 7. miesto v slalome a 11. miesto v super obrovskom slalome
- Lillehammer 1994 – 2. miesto v zjazde, obrovskom slalome, slalome a 3. miesto v super G
- Nagano 1998 – 2. miesto v slalome a obrovskom slalome, 3. miesto v zjazde a super G
- Salt Lake City 2002–5. miesto v slalome a 7. miesto v zjazde, obrovskom slalome a super G

Ďalej medzi osobnosti športu v meste patria aj tréneri, ktorí sa aktívne zúčastnili olympijských hier a medzinárodných majstrovstiev : Ivan Kormaňák (1968), zápasenie, Mikuláš Timko (1988,1992), zápasenie, Ľubomír Lohyňa (1996), zápasenie, Miroslav Mečíř (1996), tenis, Ľubomír Lohyňa, zápasenie, Jozefa Lohyňa, zápasenie, Ľubomír Doušek, basketbal (všetci OH 2000), Ľuboš Miština, zjazdové lyžovanie paralympionikov (1992,1994)

II. Reprezentanti Československa a Slovenska

Dušana Čierna, karate. Medailistka majstrovstiev sveta a majstrovstiev Európy.
Dušan Fitzel, futbal. Reprezentant Československa.
Marián Kováč, športová gymnastika. Reprezentant Slovenska, účastník majstrovstiev sveta a majstrovstiev Európy
Ľubomír Holoubek, zápasenie. Reprezentant Československa.
Juraj Kucka, futbal. Účastník Majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2010
Milan Mendel, zápasenie. Reprezentant Československa.
Eva Murková, atletika. Reprezentantka Československa.
Viliam Nedeljak, atletika. Reprezentant Československa.
Ján Stejskal, cyklistika. Reprezentant Československa.
Milan Urbanovský, atletika, triatlon, duatlon. Reprezentant Slovenska.
Igor Vlk, volejbal. Reprezentant Československa a Slovenska. Úspešný tréner.
Ľubomír Holoubek, zápasenie. Reprezentant Československa.
Kazimír Valach, zápasenie. Reprezentant Československa.
Ferdinand Schlenker, zápasenie. Reprezentant Československa.
Mário Hromádka, zápasenie. Reprezentant Československa.
František Fábrik, zápasenie. Reprezentant Československa.

III. Funkcionárske osobnosti

Mesto Prievidza malo a má v športe, telovýchove a turistike veľa osobností, ktoré sa podieľali a podieľajú na reprezentácii športových, telovýchovných a turistických spolkov. Nie všetci sa dajú v tomto priestore vymenovať, a preto spomenieme aspoň určité osoby, ktoré určitou svojou činnosťou prispeli k rozvoju športu v meste. Patria sem :
Ján Vattay, Anton Engliš, Jozef Pastor, Imrich Nodovorský, Ján Tomášik, Štefan Gurtler, Ctibor Šturcel, Juraj Pasovský, František Ďateľ, Ján Sedlák, Ivan Chrenka, Jozef Ugróczy, Ján Mojžiš, Ján Stejskal, Dušan Bohňa a ďalší.