Archív uznesení Mestskej rady v Prievidzi za rok 2011


1. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 4. január 2011 ico_pdf_46
2. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 18. január 2011 ico_pdf_46
3. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 1. február 2011 ico_pdf_46
4. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 15. február 2011 ico_pdf_46
5. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 8. marec 2011 ico_pdf_46
6. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 15. marec 2011 ico_pdf_46
7. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 22. marec 2011 ico_pdf_46
8. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 12. apríl 2011 ico_pdf_46
9. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 19. apríl 2011 ico_pdf_46
10. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 10. máj 2011 ico_pdf_46
11. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 24. máj 2011 ico_pdf_46
12. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 14. jún 2011 ico_pdf_46
13. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 21. jún 2011 ico_pdf_46
14. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 6. júl 2011 ico_pdf_46
15. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 9. august 2011 ico_pdf_46
16. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 16. august 2011 ico_pdf_46
17. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 23. august 2011 ico_pdf_46
18. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 13. september 2011 ico_pdf_46
19. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 20. september 2011 ico_pdf_46
20. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 11. október 2011 ico_pdf_46
21. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 19. október 2011 ico_pdf_46
22. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 8. november 2011 ico_pdf_46
23. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 15. november 2011 ico_pdf_46
24. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 22. november 2011 ico_pdf_46
25. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 28. november 2011 ico_pdf_46
26. zasadnutie Mestskej rady v Prievidzi - 6. december 2011 ico_pdf_46