Zmluvy máj 2017


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY
Dátum zverejnenia ZMLUVY máj 2017
Formát
31.05.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena  č. CE 457-2017-ZVB-1.2 ico_pdf_46
31.05.2017 Zmluva o dielo  č. CE 456-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
31.05.2017 Zmluva o dielo  č. CE 455-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
31.05.2017 Zmluva o partnerstve  č. CE 454-2017-OZ-4.0 ico_pdf_46
31.05.2017 Zmluva o dielo č. Z-0098-17  č. CE 453-2017-OZ-4.0 ico_pdf_46
31.05.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta  č. CE 451-2017-TZ-1.1 ico_pdf_46
31.05.2017 Dodatok č. 3 k Zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Prievidza č. CE 450-2017-OZ-2.4.3-3 ico_pdf_46
31.05.2017 Zmluva o poskytnutí grantu č. NM17_135 č. CE 449-2017-TZ-1.4
ico_pdf_46
31.05.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  č. CE 448-2017-ZVB-1.2-1 ico_pdf_46
31.05.2017 Zmluva o nakladaní s komunálnych odpadom č. 21-2017  č. CE 447-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
30.05.2017 Zmluva o prevode vlastníctva bytu  č. CE 446-2017-PB-SMMP ico_pdf_46
30.05.2017 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve č. CE 445-2017-KM-2.4.1-1
29.05.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 444-2017-TZ-1.1 ico_pdf_46
29.05.2017 Nájomná zmluva č. 09-17 č. CE 443-2017-NZ-1.2 ico_pdf_46
29.05.2017 Nájomná zmluva č. 10-2017 č. CE 442-2017-NZ-1.2 ico_pdf_46
26.05.2017 Kúpna zmluva č. Z201721832_Z č. CE 441-2017-OZ-2.3.3
ico_pdf_46
26.05.2017 Kúpna zmluva  č. CE 440-2017-KZ-2.2.2
ico_pdf_46
24.05.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 439-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
24.05.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 438-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
24.05.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 437-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
24.05.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 436-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
24.05.2017 Zmluva o finančnom lízingu č. 952490  č. CE 435-2017-UZ-4.0 ico_pdf_46
23.05.2017 Kúpna zmluva Z_201719359_Z  č. CE 432-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
23.05.2017 Kúpna zmluva Z_201722084_Z  č. CE 431-2017-OZ-2.3.3
ico_pdf_46
22.05.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 430-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
22.05.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 429-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
22.05.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta  č. CE 428-2017-TZ-1.1 ico_pdf_46
22.05.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta  č. CE 427-2017-TZ-1.1 ico_pdf_46
22.05.2017 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu  č. CE 426-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
22.05.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu  č. CE 425-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
22.05.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu  č. CE 424-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
22.05.2017 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu  č. CE 423-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
18.05.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 422-2017-TZ-1.1 ico_pdf_46
17.05.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 24-2014 zo dňa 27.02.2014 č. CE 421-2017-NZ-2.2.2-1 ico_pdf_46
17.05.2017 Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 35-2013 zo dňa 30.12.2013 v znení Dodatkov č. 1 až č. 4 č. CE 420-2017-NZ-2.2.2-5 ico_pdf_46
17.05.2017 Dodatok č. 24 ku Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku a nájme nebytových priestorov  č. CE 419-2017-NZ-2.2.2-24 ico_pdf_46
17.05.2017 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku č. 28-16 zo dňa27.09.2016 v znení dodatku č. 1   č. CE 418-2017-NZ-2.2.2-2 ico_pdf_46
17.05.2017 Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku zo dňa 01.06.2005 v znení dodatkov č. 1až 6 č. CE 416-2017-NZ-2.2.2-7 ico_pdf_46
17.05.2017 Dodatok č. 18 k Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku zo dňa 1.7.2002 v znení jej Dodatkov č. 1 až 17 č. CE 415-2017-NZ-2.2.2-18 ico_pdf_46
17.05.2017 Dodatok č. 14 ku Komisionárskej zmluve  zo dňa 24.01.2012 v znení jej Dodatkov č.1 až č. 13   č. CE 414-2017-KM-2.2.2-14 ico_pdf_46
17.05.2017 Dodatok č. 8 ku Komisionárskej zmluve  zo dňa 31.03.2015 v znení jej dodatkov č.1 až č. 7 č. CE 413-2017-KM-2.2.2-8 ico_pdf_46
17.05.2017 Kúpna zmluva č. 17-17  č. CE 412-2017-KZ-1.2 ico_pdf_46
16.05.2017 Zmluva o uznaní vlastníckeho práva č. CE 417-2017-OZ-1.1
16.05.2017 Kúpna zmluva č. 27-17  č. CE 411-2017-KZ-1.2 ico_pdf_46
16.05.2017 Kúpna zmluva č. 26-17  č. CE 410-2017-KZ-1.2 ico_pdf_46
16.05.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta  č. CE 409-2017-TZ-1.1 ico_pdf_46
16.05.2017 Kúpna zmluva č. 06/17 č. CE 408-2017-KZ-1.2 ico_pdf_46
12.05.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena  č. 402-2017-ZVB-1.2 ico_pdf_46
12.05.2017 Kúpna zmluva č. 28-17  č. CE 401-2017-KZ-1.2
ico_pdf_46
10.05.2017 Kúpna zmluva č. Z201719178_Z  č. CE 396-2017-OZ-2.2.3 ico_pdf_46
10.05.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu  č. CE 395-2017-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
05.05.2017 Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytovaní služieb ochrany objektu č. CE 392-2017-OZ-4.0-1
ico_pdf_46
04.05.2017 Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytovaní služieb ochrany objektu č. CE 391-2017-OZ-4.0 ico_pdf_46
04.05.2017 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 390-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
04.05.2017 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 389-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
04.05.2017 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 388-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
04.05.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 387-2017-OZ-2.4.2-1 ico_pdf_46
04.05.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 386-2017-OZ-2.4.2-1 ico_pdf_46
04.05.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze zneškodňovaní komunálneho odpadu č. CE 385-2017-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
04.05.2017 Kúpna zmluva č. 20-17 č. CE 384-2017-KZ-1.2 ico_pdf_46
02.05.2017 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201713228_Z  č. CE 383-2017-KZ-2.3.3-1
02.05.2017 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu  č. CE 375-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
02.05.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 374-2017-ZVB-1.2 ico_pdf_46
02.05.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena č. CE 373-2017-ZVB-1.2 ico_pdf_46
02.05.2017 Kúpna a Zámenná zmluva  č. CE 372-2017-KZ-1.2 ico_pdf_46
02.05.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 371-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
02.05.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 370-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
02.05.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 369-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
02.05.2017 Kúpna zmluva č. 11-17  č. CE 368-2017-KZ-1.2 ico_pdf_46