Zmluvy február 2017


OBJEDNÁVKY FAKTÚRY
Dátum zverejnenia ZMLUVY február 2017
Formát
28.02.2017 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve  č. 198-2017-NZ-1.2-2 ico_pdf_46
28.02.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie  z rozpočtu mesta  č. CE 197-2017-TZ-1.1 ico_pdf_46
28.02.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie  z rozpočtu mesta  č. CE 196-2017-TZ-1.1 ico_pdf_46
27.02.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta  č. CE 195-2017-TZ-1.1
ico_pdf_46
27.02.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta  č. CE 193-2017-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
24.02.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 192-2017-TZ-1.1 ico_pdf_46
24.02.2017 Kúpna zmluva č. 07-17 č. CE 191-2017-KZ-1.2 ico_pdf_46
24.02.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 190-2017-TZ-1.1 ico_pdf_46
23.02.2017 Zmluva o pedagogickej praxi č.z.84-2017-87 č. sp. 175-2017-PF-OMĽZ  č. CE 189-2017-OZ-2.3.4
ico_pdf_46
23.02.2017 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu  č. CE 186-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
23.02.2017 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu  č. CE 185-2017-OZ-2.4.1
ico_pdf_46
23.02.2017 Dodatok č. 2 k zmluve o výpôžičke č. MP2/2005   č. CE 184-207-OZ-4.0-2
ico_pdf_46
22.02.2017 Zmluva o dielo  č. CE 183-2017-OZ-1.1 ico_pdf_46
22.02.2017 Zmluva o spolupráci   č. CE 182-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
22.02.2017 Kúpna zmluva č. 01-17  č. CE 181-2017-KZ-1.2 ico_pdf_46
22.02.2017 Zmluva o budúcej nájomnej zmluve  č. CE 180-2017-NZ-2.3.4
ico_pdf_46
21.2.2017 Kúpna zmluva  č. CE 179-2017-KZ-1.1 ico_pdf_46
21.2.2017 Zmluva o dielo  č. CE 178-2017-OZ-1.1 ico_pdf_46
20.02.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta  č. CE 177-2017-TZ-1.1
ico_pdf_46
20.02.2017 Nájomná zmluva č. 31-16  č. CE 176-2017-NZ-1.2 ico_pdf_46
17.02.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 175-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
17.02.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 174-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
17.02.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 173-2017-PB-1.2
17.02.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 172-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
17.02.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 171-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
17.02.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 170-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
17.02.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 169-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
17.02.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 168-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
17.02.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 167-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
17.02.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 166-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
17.02.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 165-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
17.02.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 164-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
17.02.2017 Príloha k zmluve 21-P/2015  č. CE 163-2017-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
17.02.2017 Príloha k zmluve 20-P/2015  č. CE 162-2017-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
17.02.2017 Príloha k zmluve 19-P/2015  č. CE 161-2017-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
17.02.2017 Príloha k zmluve 108-P/2015  č. CE 160-2017-OZ-2.2.5
17.02.2017 Príloha k zmluve 12-P/2015  č. CE 159-2017-OZ-2.2.5 ico_pdf_46
17.02.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta  č. CE 158-2017-TZ-1.1 ico_pdf_46
15.02.2017 Dodatok č. 2 ku Koncesnej zmluve  č. CE 157-2017-OZ-2 ico_pdf_46
15.02.2017 Zmluva o dielo  č. CE 156-2017-2.4.3 ico_pdf_46
15.02.2017 Zmluva o dielo  č. CE 155-2017-2.4.3 ico_pdf_46
14.02.2017 Dodatok č. 20 ku Komisionárskej zmluve o zriaďovaní záležitostí na úseku zabezpečovania výkonu inžinierskych činností a súvisiaceho technického poradenstva, správy hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta a zabezpečovania prevádzkovania zverených nehnuteľností a zariadení v Priemyselnej zóne PRIEVIDZA-ZÁPAD  č. CE 152-2017-KZ-2.2.1-20 ico_pdf_46
14.02.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta  č. 151-2017-TZ-1.1
ico_pdf_46
14.02.2017 Kúpna zmluva č. 08-17  č. 150-2017-KZ-1.2
ico_pdf_46
14.02.2017 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  č. 149-2017-ZVB-1.2 ico_pdf_46
13.02.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena  č. CE 148-2017-ZVB-1.2 ico_pdf_46
09.02.2017 Poistná zmluva č. 2511868  č. CE 145-2017-OZ-2.1
ico_pdf_46
09.02.2017 Poistná zmluva č. 25-12500343  č. CE 144-2017-OZ-2.1 ico_pdf_46
08.02.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta   č. CE 143-2017-TZ-2.3.1
ico_pdf_46
08.02.2017 Zámenná zmluva   č. CE 142-2017-ZZ-1.2
ico_pdf_46
08.02.2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu   č. CE 141-2017-OZ-2.4.1-1
ico_pdf_46
08.02.2017 Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu  č. CE 140-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
08.02.2017 Mandátna zmluva  č. CE 139-2017-KM-2.4.1
ico_pdf_46
07.02.2017 Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu  č. CE 136-2017-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46
07.02.2017 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení prevádzkovania oceľovej lávky  č. CE 135-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
07.02.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 134 -2017-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
07.02.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. CE 133-2017-TZ-2.3.1 ico_pdf_46
07.02.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 132-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
07.02.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 131-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
07.02.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 130-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
07.02.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 129-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
07.02.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 128-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
07.02.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 127-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
07.02.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 126-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
07.02.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 125-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
07.02.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 124-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
07.02.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 123-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
07.02.2017 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku  č. CE 122-2017-PB-1.2 ico_pdf_46
06.02.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta  č. CE 119-2017-TZ-1.1 ico_pdf_46
06.02.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta  č. CE 118-2017-TZ-1.1 ico_pdf_46
06.02.2017 Kúpna zmluva č. 62-16  č. CE 117-2017-TZ-1.2 ico_pdf_46
03.02.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta  č. CE 116-2017-TZ-1.1 ico_pdf_46
03.02.2017 Nájomná zmluva č. 36-16  č. CE 110-2017-NZ-1.2 ico_pdf_46
02.02.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb  č. CE 107-2017-OZ-4.0
ico_pdf_46
01.02.2017 Zmluva o zbere, odvoze  a zneškodňovaní komunálneho odpadu  č. CE 106-2017-OZ-2.4.1 ico_pdf_46
01.02.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere, odvoze  a zneškodňovaní komunálneho odpadu  č. CE 105-2017-OZ-2.4.1-1 ico_pdf_46