Na Krajnej ulici vybudujú spevnené plochy10. 10. 2019 14:23

Mesto Prievidza aj počas jesene 2019 pokračuje v opravách komunikácií. Ďalšou investíciou je vybudovanie spevnených plôch na Krajnej ulici.

V uplynulých dňoch bola na základe výsledku verejného obstarávania podpísaná zmluva o realizácii stavebných prác na parkovisku na Krajnej ulici 2. Rozsah prác spočíva v odstránení podkladov, vytrhaní obrubníkov, realizácii nových podkladných vrstiev a následnej pokládke betónovej zámkovej dlažby v celkovej sume 4 747,97 €.

Spevnené plochy budú realizované tak, aby sa počas dažďa netvorili kaluže. Zároveň bude vybudované odvádzanie zrážkovej vody s postupným prepúšťaním do podkladovej vrstvy. Plochy budú ohraničené osadením betónových obrubníkov, pričom okolie bude upravené a zatrávnené a parkovacie miesta budú vyznačené novým vodorovným značením. Parkovisko je navrhnuté štyrmi miestami na státie.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri