Prievidza je druhé najtransparentnejšie mesto na SlovenskuLorem ipsum dolor sit amet 3. 10. 2014 12:47

V hodnotení Otvorená samospráva 2014 obsadila Prievidza vynikajúce 2. miesto. Nezisková organizácia Transparency International Slovensko v ňom hodnotí transparentnosť 100 najväčších samospráv na Slovensku v 11 oblastiach.

V hodnotení, ktoré realizuje TIS každé dva roky, dosiahla Prievidza celkový výsledok 71 % a známku A-. V porovnaní s posledným hodnotením samospráv, ktoré TIS realizovala v roku 2012, si Prievidza hodnotenie výrazne polepšila a v rebríčku sa posunula o 12 miest (v roku 2012 skóre 60 %, známka B). Ešte výraznejšie je viditeľný progres v otvorenosti samosprávy pri porovnaní s rokom 2010, kedy Prievidza obsadila až 37. miesto (skóre 42 % a známka C-).

„Som rada, že naše úsilie o vyššiu otvorenosť je zavŕšené takýmto úspechom. Myslím si, že je pre naše mesto výbornou vizitkou. Verím v to, že vyššia otvorenosť je dobrým stavebným kameňom pre vyššiu dôveru verejnosti. Tá môže efektívnejšie kontrolovať našu prácu a obracať sa na nás s konkrétnymi návrhmi na zlepšenie. Výsledky však zároveň potvrdzujú, že je stále čo zlepšovať, takže túto agendu určite neuzatvárame. Určite budeme pracovať na ďalších opatreniach, ktoré zvýšia transparentnosť samosprávy mesta Prievidza,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.

Hodnotenie TIS meria kvalitu formálnych pravidiel a ukazovateľov v 11 oblastiach. Skúma sa napríklad počet rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávaní o pochybeniach v tendroch vyhlásených mestom, forma zverejňovania zoznamu zmlúv a faktúr na webových stránkach, alebo existencia etického kódexu zamestnancov úradov. Dáta sa zbierajú z údajov zverejnených na stránke mesta, cez infožiadosti, webovú stránku Úradu pre verejné obstarávanie a tendre.sme.sk.

TIP: Podrobné výsledky hodnotenia otvorenosti prievidzskej samosprávy

„Vysoko nad celoslovenským priemerom sme sa umiestnili vo viacerých oblastiach. Napríklad v oblasti verejného obstarávania a územného plánovania. Naše opatrenia sú v porovnaní s celoslovenským priemerom dobre viditeľné aj pri personálnej politike, alebo v oblasti dotácií, kde sme prijali všeobecne záväzné nariadenie s viacerými ustanoveniami zvyšujúcim transparentnosť. Za našim úspechom tiež môžeme hľadať otvorenosť v komunikácii a využívanie moderných riešení, napríklad portálu Odkaz pre starostu,“ dodáva primátorka Macháčková.

Mesto Prievidza od roku 2010 v spolupráci s Transparency International Slovensko realizuje projekt Transparentné mesto. Jeho hlavným cieľom bolo zistiť stav riešenia politík v citlivých oblastiach a pripraviť protikorupčné opatrenia pre vybrané oblasti činnosti mesta Prievidza. V záverečnej fáze projektu organizácia Transparency International Slovensko asistuje mestu pri implementácii opatrení do praxe. Opatrenia sa realizujú napríklad dopĺňaním interných smerníc, vydávaním  nových všeobecne záväzných nariadení, etických kódexov alebo zverejňovaním nových informácií na webovej stránke.

TIP: Viac o aktivitách v projekte Transparetné mesto


Odovdzávanie ocenení hodnotenia Otvorená samospráva 2014, ktoré sa konalo vo štvrtok 2.10.2014 v rámci konferencie Digitálne mesto v Hoteli Sitno vo Vyhniach. Prvé miesto obsadilo mesto Martin, tretia priečka patrí mestu Rožňava.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri