Verejné obstarávanie na opravu MŠ Krmana vyhlásené17. 6. 2015 10:37

Mesto Prievidza vyhlásilo verejné obstarávanie na opravy v materskej škole D. Krmana. Samospráva mesta Prievidza plánuje preinvestovať na opravy v tejto materskej škole až 62 690 eur.

Predmetom zákazky je celoplošná oprava fasády a ríms objektu materskej školy tenkovrstvovou silikónovou omietkou. Predmet vyhlásenej zákazky obsahuje presné špecifiká ako požiadavky na rímsy ktoré budú obložené polystyrénom s tenkovrstvovou silikónovou omietkou. Súťažné podklady obsahujú aj projektovú dokumentáciu. Suma za práce je naplánovaná vo výške 62 690 eur s DPH.

Lehota na predkladanie ponúk zo strany záujemcov je stanovená do 29. júla 2015. Uzatvorenie zmluvy bude závislé od ukončenia verejného obstarávania a samotná realizácia rekonštrukčných prác by mala prebehnúť v druhej časti roka 2015.

Rekonštrukcie MŠ na Ulici D. Krmana v roku 2014

V tejto materskej škole boli vykonávané rekonštrukcie už v roku 2014. Rekonštrukciou prešla strecha budovy taktiež sa realizoval  nový blezkozvod, zateplenie stropu nad 2. nadzemným podlažím. Práce obsahovali stabilizáciu konštrukcie krovu, ktorý sa zosilnil prídavnou oceľovou konštrukciou. Cena uvedených prác predstavovala finančnú čiastku 71 533,18 eur.

Rozpočet mesta na rok 2015 počíta s ďalšími investíciami do opráv materských a základných škôl. Ako opísala zámery primátorka mesta Katarína Macháčková „z dôvodu neudržateľného havarijného stavu materských škôl je v rozpočte zahrnutý vyšší objem finančných prostriedkov na rekonštrukcie aj v ďalších materských a základných školách.

Súvisiace články:

Opravy na MŠ na Ul.D. Krmana


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri