Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcia a adaptácia – Meštiansky dom: výkon stavebného dozoru


10. 2. 2018 12:23

Názov zákazky : „Rekonštrukcia a adaptácia – Meštiansky dom: výkon stavebného dozoru“
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená mandátna zmluva.
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12, CPV 71336000-2

Celý dokument

Návrh mandátnej zmluvy

Stavebné povolenie a rozhodnutie