Činnosť pri nutnosti urýchleného opustenia ohrozeného priestoru


10. ČINNOSŤ PRI NUTNOSTI URÝCHLENÉHO OPUSTENIA OHROZENÉHO PRIESTORU

V prípade, ak musíte rýchlo opustiť priestor ohrozenia, alebo sa nachádzate v uzatvorených priestoroch, vykonajte nasledovné opatrenia:

  • uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny,
  • pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky a pod.),
  • uzamknite byt,
  • presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii,
  • v prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti, starí alebo nevládni ľudia – pomôžte im,
  • sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas atď., kde sa dozviete informácie o možnom ohrození,
  • dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu,
  • použite prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela,
  • priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa možností kolmo na smer vetra,
  • vždy zachovávajte rozvahu!