Kam ísť v prípade vyhlásenia evakuácie ?


16. KAM ÍSŤ V PRÍPADE VYHLÁSENIA EVAKUÁCIE ?

V prípade ohrozenia v dôsledku havárie na Zimnom štadióne sa na území mesta Prievidza vyhlasuje evakuácia. Po vyhlásení evakuácie postupujte nasledovne:

  • Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
  • Pripravte si a vezmite so sebou evakuačnú batožinu podľa bodu 11.
  • Uzamknite byt.
  • Presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
  • V prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti, starí alebo nevládni ľudia - pomôžte im.
  • Sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas atď., kde sa dozviete informácie o možnom ohrození.
  • Dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu.
  • Vykonajte presun do evakuačného strediska takto:
Miesto ubytovania - evakuovaných Z ohrozeného priestoru - ulíc
ZŚ Ul. Malonecpalská 37, 580 ubyt. miest Priechodná ulica ,Stredná ulica, Zadná ulica, Ulica F. Madvu, Ulica D. Krmana, Ulica D. Kubíka, Ulica B. Bjornsona, Bojnická cesta, Átriová ulica, Ulica Š. Závodníka,
ZŠ Ul. Energetikov 39, 470 ubyt. miest Ulica Š. Králika
ZŠ Ul.Rastislavova 4, 800 ubyt. miest Ulica Š. Králika
CVČ Ul. Nováckeho 14, 280 ubyt. miest Ulica S. Chalupku, Riečna ulica


Z ohrozeného priestoru mesta Prievidza sa evakuovaní presunú pešo do jednotlivých miest ubytovania.Upozornenie !

Všetky presuny do vzdialenosti 15 km sa vykonávajú peši. Pre matky s deťmi do 3 rokov, pre starých a imobilných ľudí budú pristavené autobusy, ktoré ich odvezú do miest ubytovania.