Kde dostanete prostriedky individuálnej ochrany ?


17. KDE DOSTANETE PROSTRIEDKY INDIVIDUÁLNEJ OCHRANY ?

Mesto Prievidza uskladňuje, ošetruje a zabezpečuje výdaj prostriedkov individuálnej ochrany (PIO) obyvateľstvu mesta, pre ktoré tieto prostriedky nezabezpečujú právnické osoby alebo podnikatelia, najmä počas vojny a vojnového stavu. Týmito prostriedkami sú ochranné masky, malé ochranné filtre, ochranné rúška a detské ochranné vaky. Pre ich plynulý výdaj zriaďuje výdajné strediská nasledovne:

Objekt Pre obyvateľov mestskej časti
Ul. B. Bjornsona 34 - Suterén Píly
Svätoplukova ulica 10 - Suterén Píly
Ul. B. Bjornsona 42 - Suterén Píly
Nám. slobody 6 – MsD Staré mesto
Dom Kultúry - Necpaly Necpaly
Velká Lehôtka – dom kultúry Velká Lehôtka
Malá Lehôtka – dom kultúry Malá Lehôtka
Hradec – dom kultúry Hradec
Ul. Energetikov - Suterén Kopanice
Ul. Ľ. Ondrejova - Z.Š. Necpaly
Majerská ulica 2 - Suterén Necpaly

UPOZORNENIE !

Malé ochranné filtre /MOF/ sú určené na ochranu pred účinkom rádioaktívnych látok, bojových otravných látok a pred účinkom bojových biologických prostriedkov. Nechránia vás pred účinkom nebezpečných látok ako je amoniak, chlór a pod. Okrem ochrany tváre a dýchacích ciest je potrebné chrániť aj povrch tela improvizovanými prostriedkami podľa bodu 13, nakoľko mesto neskladuje ochranné pláštenky.