1. Sociálne poradenstvo


Sociálne oddelenie poskytuje sociálne poradenstvo teda odbornú činnosť zameranú na zistenie rozsahu a charakteru sociálnej núdze, na zistenie príčin jej vzniku, na poskytovanie informácií o možnostiach riešenia sociálnej núdze a na usmerňovanie občana pri voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci.

SOCIÁLNE PORADENSTVO PRE SENIOROV

SOCIÁLNE PORADENSTVO PRE RODIČOV A DETI

SOCIÁLNE PORADENSTVO PRI RÔZNYCH KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH

 Kontakt:

•Mestský úrad, odbor školstva a starostlivosti o občana
Námestie slobody 14 (1. poschodie)
Prievidza
Mgr. Jana Javorčeková – vedúca sociálneho oddelenia
Tel: 046/ 51 79 407, 0904 752 647
Email:

jana.javorcekova@prievidza.sk