Archív za rok 2019


Komisia finančná, majetková, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít pri MsZ v Prievidzi

Formát
Uznesenia zo zasadnutia konaného 8. januára 2019
Uznesenia zo zasadnutia konaného 12. februára 2019
Uznesenia zo zasadnutia konaného 13. marca 2019
Uznesenia zo zasadnutia konaného 29. apríla 2019
Uznesenia zo zasadnutia konaného 10. júna 2019
Uznesenia zo zasadnutia konaného 13. augusta 2019
Uznesenia zo zasadnutia konaného 17. septembra 2019
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného 16. októbra 2019
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného 27. novembra 2019

Komisia dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia pri MsZ v Prievidzi

Formát
Uznesenia zo zasadnutia konaného 7. januára 2019
Uznesenia zo zasadnutia konaného 11. februára 2019
Uznesenia zo zasadnutia konaného 11. marca 2019
Uznesenia zo zasadnutia konaného 29. apríla 2019
Uznesenia zo zasadnutia konaného 10. júna 2019
Uznesenia zo zasadnutia konaného 12. augusta 2019
Uznesenia zo zasadnutia konaného 16. septembra 2019
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného 14. októbra 2019
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného 25. novembra 2019

Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi

Formát
Uznesenia zo zasadnutia konaného 7. januára 2019
Uznesenia zo zasadnutia konaného 11. februára 2019
Uznesenia zo zasadnutia konaného 12. marca 2019
Uznesenia zo zasadnutia konaného 30. apríla 2019
Uznesenia zo zasadnutia konaného 6. júna 2019
Uznesenia zo zasadnutia konaného 12. augusta 2019
Uznesenia zo zasadnutia konaného 12. septembra 2019
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného 11.10.2019
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného 22.11.2019

Komisia starostlivosti o obyvateľov pri MsZ v Prievidzi

Formát
Uznesenia zo zasadnutia konaného  9.1.2019
Uznesenia zo zasadnutia konaného 13.2.2019
Uznesenia zo zasadnutia konaného  13.3.2019
Uznesenia zo zasadnutia konaného 29.4.2019
Uznesenia zo zasadnutia konaného 11.6.2019
Uznesenia zo zasadnutia konaného 14.8.2019
Uznesenia zo zasadnutia konaného 18.9.2019
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného 16.10.2019
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného 27.11.2019

Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi

Formát
Uznesenia zo zasadnutia konaného  3.1.2019
Uznesenia zo zasadnutia konaného 14.2.2019
Uznesenia zo zasadnutia konaného  14.3.2019
Uznesenia zo zasadnutia konaného  2.5. 2019
Uznesenia zo zasadnutia konaného  13.6. 2019
Uznesenia zo zasadnutia konaného  6.8. 2019
Uznesenia zo zasadnutia konaného  12.9.2019
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného 10.10.2019
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného 21.11.2019