Archív za rok 2020


Komisia finančná, majetková, regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít pri MsZ v Prievidzi

Formát

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 15.1.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 7.2.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 11.3.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 26.5.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 16.6.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 11.8.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 11.9.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 8.10.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 20.11.2020

Komisia dopravy, výstavby, územného plánu a životného prostredia pri MsZ v Prievidzi

Formát
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 13.1.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 17.1.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 10.2.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 4.5.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 25.5.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 15.6.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 10.8.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 14.9.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 12.10.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 23.11.2020

Komisia školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi

Formát
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 9.1.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 6.2.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 12.3.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 21.5.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 12.8.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 10.9.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 8.10.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 19.11.2020

Komisia starostlivosti o obyvateľov pri MsZ v Prievidzi

Formát
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 15.1.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 27.5.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 17.6.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 12.8.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 16.9.2020
Zápisnica a uznesenia z hlasovania per rollam konaného dňa 14.10.2020
Zápisnica a uznesenia z hlasovania per rollam konaného dňa 21.10.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 25.11.2020

Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi

Formát
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 9.1.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 6.2.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 12.3.2020
Zápisnica a uznesenia z hlasovania per rollam konaného dňa 11.5.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 27.5.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 18.6.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 6.8.2020
Zápisnica a uznesenia z hlasovania per rollam konaného dňa 7.8.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 10.9.2020
Zápisnica a uznesenia z hlasovania per rollam konaného dňa 18.9.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 15.10.2020
Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia konaného dňa 25.11.2020
Zápisnica a uznesenia z hlasovania per rollam konaného dňa 15.12.2020
Zápisnica a uznesenia z hlasovania per rollam konaného dňa 20.12.2020