Archív uznesení Mestskej rady v Prievizi za rok 2015


Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 1.12.2015
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 27.10.2015
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 20.10.2015
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 23. 9. 2015
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 18. 8. 2015
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 23. 6. 2015
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 19. 5. 2015
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 7. 4. 2015
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 23. 3. 2015
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 17. 3. 2015
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 3.2.2015
Zoznam uznesení Mestskej rady v Prievidzi zo dňa 20.1.2015