Archív zápisníc VVO za rok 2020


Volebný obvod č. I. (Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabník)

Formát

Zápisnica zo zasadnutia 2.1.2020
Zápisnica zo zasadnutia 6.2.2020
Zápisnica zo zasadnutia 5.3.2020
Zápisnica zo zasadnutia 12.3.2020
Zápisnica zo zasadnutia 2.4.2020
Zápisnica zo zasadnutia 7.5.2020
Zápisnica zo zasadnutia 4.6.2020
Zápisnica z výjazdového zasadnutia 18.6.2020
Zápisnica zo zasadnutia 2.7.2020
Zápisnica z výjazdového zasadnutia 16.7.2020
Zápisnica zo zasadnutia 6.8.2020
Zápisnica z výjazdového zasadnutia 13.8.2020
Zápisnica zo zasadnutia 3.9.2020
Zápisnica zo zasadnutia 1.10.2020
Zápis z hlasovania per rollam 15.10.2020
Zápisnica zo zasadnutia 12.11.2020
Zápisnica z výjazdového zasadnutia 19.11.2020
Zápisnica zo zasadnutia 10.12.2020

Volebný obvod č. II. (Sídlisko Píly)

Formát

Zápisnica zo zasadnutia 9.1.2020
Zápisnica zo zasadnutia 6.2.2020
Zápisnica zo zasadnutia 5.3.2020
Zápis z hlasovania per rollam 15.4.2020
Zápisnica z výjazdového zasadnutia 1.5.2020
Zápisnica z výjazdového zasadnutia 9.5.2020
Zápisnica zo zasadnutia 14.5.2020
Zápisnica zo zasadnutia 4.6.2020
Zápisnica zo zasadnutia 2.7.2020
Zápisnica z výjazdového zasadnutia 25.7.2020
Zápisnica zo zasadnutia 13.8.2020
Zápisnica zo zasadnutia 3.9.2020
Zápisnica zo zasadnutia 1.10.2020
Zápis z hlasovania per rollam 6.11.2020
Zápis z hlasovania per rollam 10.11.2020
Zápis z hlasovania per rollam 20.11.2020

Volebný obvod č. III. (Zapotôčky - Nové mesto)

Formát
Zápisnica zo zasadnutia 2.1.2020
Zápisnica zo zasadnutia 6.2.2020
Zápisnica zo zasadnutia 6.3.2020
Zápis z hlasovania per rollam 30.4.2020
Zápis z hlasovania per rollam 7.5.2020
Zápisnica zo zasadnutia 21.5.2020
Zápisnica zo zasadnutia 4.6.2020
Zápisnica zo zasadnutia 6.8.2020
Zápisnica zo zasadnutia 3.9.2020
Zápisnica z hlasovania per rollam 20.10.2020
Zápisnica z hlasovania per rollam 9.11.2020
Zápisnica z hlasovania per rollam 5.12.2020

Volebný obvod č. IV. (Kopanice)

Formát
Zápisnica zo zasadnutia 7.1.2020
Zápisnica zo zasadnutia 5.2.2020
Zápisnica zo zasadnutia 4.3.2020
Zápis z hlasovania per rollam 20.4.2020
Zápis z hlasovania per rollam 4.5.2020
Zápisnica zo zasadnutia 13.5.2020
Zápisnica zo zasadnutia 3.6.2020
Zápis z hlasovania per rollam 29.6.2020
Zápis z hlasovania per rollam 20.7.2020
Zápisnica zo zasadnutia 5.8.2020
Zápisnica zo zasadnutia 2.9.2020
Zápisnica zo zasadnutia 9.9.2020
Zápisnica zo zasadnutia 7.10.2020
Zápis z hlasovania per rollam 28.10.2020
Zápis z hlasovania per rollam 9.11.2020

Volebný obvod č. V. (Veľká Lehôtka)

Formát
Zápisnica zo zasadnutia 2.1.2020
Zápisnica zo zasadnutia 6.2.2020
Zápisnica zo zasadnutia 5.3.2020
Zápisnica zo zasadnutia 7.5.2020
Zápisnica zo zasadnutia 4.6.2020
Zápisnica z mimoriadneho spoločného stretnutia VVO č. 5, č. 6 a č. 7 15.6.2020
Zápisnica zo zasadnutia 2.7.2020
Zápisnica zo zasadnutia 5.8.2020
Zápisnica zo zasadnutia 3.9.2020
Zápisnica zo zasadnutia 1.10.2020
Zápis z hlasovania per rollam 25.11.2020
Zápisnica zo zasadnutia 3.12.2020

Volebný obvod č. VI. (Malá Lehôtka)

Formát
Zápisnica zo zasadnutia 13.1.2020
Zápisnica zo zasadnutia 7.2.2020
Zápisnica zo zasadnutia 6.3.2020
Zápisnica zo zasadnutia 22.5.2020
Zápisnica zo zasadnutia 5.6.2020
Zápisnica zo zasadnutia 22.7.2020
Zápisnica zo zasadnutia 7.8.2020
Zápisnica zo zasadnutia 4.9.2020
Zápisnica zo zasadnutia 2.10.2020

Volebný obvod č. VII. (Hradec)

Formát
Zápisnica zo zasadnutia 9.1.2020
Zápisnica zo zasadnutia 13.2.2020
Zápisnica zo zasadnutia 20.2.2020
Zápisnica zo zasadnutia 5.3.2020
Zápisnica zo zasadnutia 9.4.2020
Zápisnica zo zasadnutia 11.5.2020
Zápisnica zo zasadnutia 4.6.2020
Zápisnica zo zasadnutia 10.6.2020
Zápisnica zo zasadnutia 14.7.2020
Zápisnica zo zasadnutia 19.8.2020
Zápisnica zo zasadnutia 8.9.2020
Zápisnica zo zasadnutia 14.9.2020
Zápisnica zo zasadnutia 5.10.2020
Zápisnica zo zasadnutia 11.11.2020
Zápisnica zo zasadnutia 24.11.2020
Zápisnica zo zasadnutia 10.12.2020