Zmluvy za mesiac september


Dátum zverejnenia ZMLUVY september 2011 Formát
30.09.2011 Zmluva CE 641-2011-OZ-2. 5
ico_pdf_46
30.09.2011 Zmluva na dodanie tovaru CE 640-2011-OZ-2. 5
ico_pdf_46
30.09.2011 Zmluva o dielo CE 642-2011-OZ-2. 5 ico_pdf_46
29.09.2011 Dodatok c  2 k zmluve o poskytovaní opatr  služby CE 635-2011-OZ-2. 3 1-2 ico_pdf_46
29.09.2011 Dodatok c  3 k zmluve o poskytovaní opatr  služby CE 634-2011-OZ-2. 3. 1-3 ico_pdf_46
29.09.2011 Dodatok c  45 ku komision  zmluve CE 633-2011-KM-2. 4. 1-45 ico_pdf_46
29.09.2011 Dodatokc  1 k zmluve o poskytovaní opatr  služby CE 636-2011-OZ-2. 3. 1-1 ico_pdf_46
29.09.2011 Zmluva o poskytovaní opatr  služby CE 637-2011-OZ-2. 3. 1 ico_pdf_46
29.09.2011 Zmluva o poskytovaní opatr  služby CE 638-2011-OZ-2. 3. 1 ico_pdf_46
26.09.2011 Dodatok c  8 k Zmluve o prenajme CE 632-2011-NZ-1. 2-8 ico_pdf_46
26.09.2011 Dodatok c  7 k Zmluve o prenajme CE 631-2011-NZ-1. 2-7 ico_pdf_46
26.09.2011 Dodatok c  2 k Najomnej zmluve CE 630-2011-NZ-1. 2-2 ico_pdf_46
22.09.2011 Najomna zmluva CE 629-2011-NZ-2. 3. 3 ico_pdf_46
21.09.2011 Dodatok c  2 k Najomnej zmluve CE 628-2011-NZ-1. 2-2 ico_pdf_46
20.09.2011   Zmluva o budúcej zmluve CE 627-2011-BZ-1. 2 ico_pdf_46
20.09.2011 Zmluva o poskytovani soc. sluzieb CE 1-2011-OZ-PO ico_pdf_46
20.09.2011 Zmluva o poskytovani soc. sluzieb CE 2-2011-OZ-PO ico_pdf_46
20.09.2011 Zmluva o poskytovani soc. sluzieb CE 3-2011-OZ-PO ico_pdf_46
20.09.2011 Zmluva o poskytovani soc. sluzieb CE 4-2011-OZ-PO ico_pdf_46
20.09.2011 Zmluva o poskytovani soc. sluzieb CE 5-2011-OZ-PO ico_pdf_46
20.09.2011 Zmluva o poskytovani soc. sluzieb CE 6-2011-OZ-PO
ico_pdf_46
20.09.2011 Zmluva o poskytovani soc. sluzieb CE 7-2011-OZ-PO
ico_pdf_46
20.09.2011 Zmluva o poskytovani soc. sluzieb CE 8-2011-OZ-PO ico_pdf_46
20.09.2011 Zmluva o poskytovani soc. sluzieb CE 9-2011-OZ-PO ico_pdf_46
20.09.2011 Zmluva o poskytovani soc. sluzieb CE 10-2011-OZ-PO
ico_pdf_46
20.09.2011 Zmluva o poskytovani soc. sluzieb CE 11-2011-OZ-PO
ico_pdf_46
20.09.2011 Zmluva o poskytovani soc. sluzieb CE 12-2011-OZ-PO ico_pdf_46
20.09.2011 Zmluva o poskytovani soc. sluzieb CE 13-2011-OZ-PO ico_pdf_46
20.09.2011 Zmluva o poskytovani soc. sluzieb CE 14-2011-OZ-PO ico_pdf_46
20.09.2011 Zmluva o poskytovani soc. sluzieb CE 15-2011-OZ-PO
ico_pdf_46
20.09.2011 Zmluva o poskytovani soc. sluzieb CE 16-2011-OZ-PO ico_pdf_46
20.09.2011 Zmluva o poskytovani soc. sluzieb CE 17-2011-OZ-PO ico_pdf_46
20.09.2011 Zmluva o poskytovani soc. sluzieb CE 18-2011-OZ-PO
ico_pdf_46
20.09.2011 Zmluva o poskytovani soc. sluzieb CE 19-2011-OZ-PO
ico_pdf_46
20.09.2011 Zmluva o poskytovani soc. sluzieb CE 20-2011-OZ-PO ico_pdf_46
20.09.2011 Zmluva o poskytovani soc. sluzieb CE 21-2011-OZ-PO ico_pdf_46
20.09.2011 Zmluva o poskytovani soc. sluzieb CE 22-2011-OZ-PO
ico_pdf_46
19.09.2011 Kupna zmluva CE 624-2011-KZ-1 1
ico_pdf_46
19.09.2011 Kupna zmluva CE 623-2011-KZ-1. 1 ico_pdf_46
19.09.2011 Kupna zmluva CE 622-2011-KZ-1. 1 ico_pdf_46
19.09.2011 Zmluva o vykonani exekucie CE 621-2011-OZ-1. 2 ico_pdf_46
16.09.2011 Kúpna zmluva CE 620-2011-KZ-1. 1
ico_pdf_46
14.09.2011 Nájomná zmluva CE 619-2011-NZ-2. 3. 3 ico_pdf_46
14.09.2011 Nájomná zmluva CE 618-2011-NZ-2. 3. 3 ico_pdf_46
14.09.2011 Nájomná zmluva CE 617-2011-NZ-2. 3. 3 ico_pdf_46
14.09.2011 Nájomná zmluva CE 616-2011-NZ-2. 3. 3 ico_pdf_46
14.09.2011 Nájomná zmluva CE 615-2011-NZ-2.3 .3 ico_pdf_46
14.09.2011 Nájomná zmluva CE 614-2011-NZ-2. 3. 3 ico_pdf_46
14.09.2011 Nájomná zmluva CE 613-2011-NZ-2. 3. 3 ico_pdf_46
14.09.2011 Nájomná zmluva CE 612-2011-NZ-2. 3. 3 ico_pdf_46
14.09.2011 Nájomná zmluva CE 611-2011-NZ-2. 3. 3 ico_pdf_46
14.09.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 608-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
14.09.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 607-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
14.09.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 606-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
14.09.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 605-2011-PB-1. 2 ico_pdf_46
14.09.2011 Nájomná zmluva CE 604-2011-NZ-1. 2
ico_pdf_46
12.09.2011 Kúpna zmluva CE 610-2011-KZ-1. 2
ico_pdf_46
12.09.2011 Kúpna zmluva CE 609-2011-KZ-1. 2
ico_pdf_46
09.09.2011 Protokol o zverení hnuteľného majetku do správy CE 602-2011-POZ-2. 2. 2 ico_pdf_46
09.09.2011 Zmluva o prevode vlastníctva bytu CE 601-2011-PB-SMMP ico_pdf_46
08.09.2011 Zmluva č  Na-64-2011 CE 600-2011-OZ-2. 3. 3
ico_pdf_46
08.09.2011 Kúpna zmluva CE 599-2011-KZ-1. 1
ico_pdf_46
07.09.2011 Zmluva o prevode vlastníctva pozemku CE 595-2011-PB-1. 2
07.09.2011 Zmluva o prevode vlastníctva pozemku CE 596-2011-PB-1. 2
06.09.2011 Nájomná zmluva CE 594-2011-NZ-2.3.3
ico_pdf_46
06.09.2011

Licenčná zmluva CE 597-2011-OZ-2.3.3

06.09.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 593-2011-OZ-2. 3. 1 ico_pdf_46
05.09.2011 Dodatok č  4 k zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 592-2011-OZ-2. 3. 1-4 ico_pdf_46
05.09.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 591-2011-OZ-2. 3.1
02.09.2011 Dodatok č  2 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 590-2011-OZ-2. 3. 1-2 ico_pdf_46
02.09.2011 Dodatok č  3 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 589-2011-OZ-2. 3. 1-3