Zverejňovanie zmlúv : dvanásta časť 12/19


Dátum zverejnenia ZMLUVY - jún / máj 2011 Formát
03.06.2011 Doplnok 1 k Zmluve o vytvorení a použití diela CE 250-2011-OZ-2.5-1. ico_pdf_46
03.06.2011 Doplnok 1 k Zmluve o vytvorení a použití diela CE 249-2011-OZ-2.5-1.
01.06.2011 Dodatok 1 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 243-2011-OZ-2.3.1-1
01.06.2011 Dodatok 1 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 242-2011-OZ-2.3.1-1
01.06.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 190-2011-OZ-2.3.1
01.06.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 242-2011-OZ-2.3.1
01.06.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 186-2011-OZ-2.3.1
31.05.2011 Zmluva o poradenstve a zabezpečení činností CE 237-2011-OZ-2.4.1
30.05.2011 Zmluva o poradenstve a zabezpečení činností CE 236-2011-OZ-2.4.1
30.05.2011 Nájomná zmluva CE 235-2011-NZ-2.2.2
26.05.2011 Kúpna zmluva CE 233-2011-KZ-2.2.2
26.05.2011 Kúpna zmluva CE 234-2011-KZ-2.2.2
25.05.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 224-2011-PB-2.2.2
25.05.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 223-2011-PB-2.2.2
25.05.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 222-2011-PB-2.2.2
25.05.2011 Zmluva o prenájme CE 232-2011-OZ-4.0
25.05.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 230-2011-PB-2.2.2
25.05.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 225-2011-PB-2.2.2
25.05.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 229-2011-PB-2.2.2
25.05.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 228-2011-PB-2.2.2
25.05.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 227-2011-PB-2.2.2
25.05.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 226-2011-PB-2.2.2
24.05.2011 Zmluva o dielo CE 231-2011-OZ-2.4.1-1
20.05.2011 Dodatok č. 5 ku Komisionárskej zmluve CE 221-2011-KM-2.2.1-5
20.05.2011 Zmluva o budúcej zmluve CE 220-2011-BZ-2.2.2
19.05.2011 Zmluva o prenájme CE 97-2011-OZ-4.0
19.05.2011 Zmluva o prenájme CE 12-2011-OZ-4.0
19.05.2011 Zmluva o prenájme CE 218-2011-OZ-4.0
19.05.2011 Zmluva o prenájme CE 211-2011-OZ-4.0
19.05.2011 Zmluva o prenájme CE 210-2011-OZ-4.0