Zverejňovanie zmlúv : jedenásta časť 11/19


Dátum zverejnenia ZMLUVY - jún 2011 Formát
09.06.2011 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu 292-2011-OZ-4.0. ico_pdf_46
09.06.2011 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu 293-2011-OZ-4.0.
09.06.2011 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu 294-2011-OZ-4.0.
09.06.2011 Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu 295-2011-OZ-4.0.
09.06.2011 Zmluva o prevode vlastníctva 269-2011-PB-2.2.2.
07.06.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 260-2011-OZ-2.3.1.
07.06.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 264-2011-OZ-2.3.1.
07.06.2011 Zmluva o pripojení CE 257-2011-OZ-4.0.
07.06.2011 Dodatok 1 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 265-2011-OZ-2.3.1-1.
07.06.2011 Dodatok 2 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 266-2011-OZ-2.3.1-2
07.06.2011 Zmluva o dielo CE 256-2011-OZ-2.1.
07.06.2011 Dohoda o zabezpečení povinnej práce CE 263-2011-OZ-2.1.1
07.06.2011 Dohoda o zabezpečení povinnej práce CE 262-2011-OZ-2.1.1.
07.06.2011 Dohoda o zabezpečení povinnej práce CE 261-2011-OZ-2.1.1.
07.06.2011 Dohoda o zabezpečení povinnej práce CE 259-2011-OZ-2.1.1.
07.06.2011 Dodatok k Zmluve o pripojení CE 258-2011-OZ-4.0.
07.06.2011 Zmluva o prenájme CE 268-2011-OZ-4.0.
06.06.2011 Dodatok 3 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 253-2011-OZ-2.3.1-1
06.06.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 252-2011-OZ-2.3.1
06.06.2011 Dodatok 4 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby CE 254-2011-OZ-2.3.1-1.
06.06.2011 Zmluva o poskytovaní monitorovania a chránenia areálu CE 255-2011-OZ-4.0.
03.06.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 240-2011-PB-2.2.2
03.06.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 241-2011-PB-2.2.2.
03.06.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 239-2011-PB-2.2.2.
03.06.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 238-2011-PB-2.2.2.
03.06.2011 Dodatok 1 k Zmluve o nájme predajného stánku CE 246-2011-NZ-2.2.2-1.
03.06.2011 Dodatok 1 k Zmluve o nájme predajného stánku CE 245-2011-NZ-2.2.2-1.
03.06.2011 Doplnok 1 k Zmluve o vytvorení a použití diela CE 248-2011-OZ-2.5-1
03.06.2011 Doplnok 1 k Zmluve o vytvorení a použití diela CE 247-2011-OZ-2.5-1.
03.06.2011 Licenčná zmluva CE 251-2011-OZ-1.1.