Zverejňovanie zmlúv : sedemnásta časť 17/19


Dátum zverejnenia ZMLUVY - marec / február 2011
Formát
11.03.2011 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku 85-2011-PB-2.2.2 ico_pdf_46
11.03.2011 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku 84-2011-PB-2.2.2
09.03.2011 Príloha č. 4 k Zmluva o zabezpečení dodávky tepla
08.03.2011 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku 82-2011-PB-2.2.2
08.03.2011 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku 81-2011-PB-2.2.2
08.03.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby 75-2011-OZ-2.3.1
08.03.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby 74-2011-OZ-2.3.1
08.03.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby 73-2011-OZ-2.3.1
08.03.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby 60-2011-OZ-2.3.1
08.03.2011 Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby 41-2011-OZ-2.3.1
08.03.2011 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 452-09-OZ-2.3.1
08.03.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 830-2010-OZ-2.3.1
08.03.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 594-2010-OZ-2.3.1
08.03.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 551-2010-OZ-2.3.1
08.03.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 297-2010-OZ-2.3.1
08.03.2011 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní opatrovateľskej služby č. 299-2010-OZ-2.3.1 a dodatku č. 1 č. 867-2010-OZ-2.3.1
07.03.2011 Zmluva o poradenstve a zabezpečení č. 80-2011-OZ-3.4.1
07.03.2011 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku 76-2011-PB-2.2.2
07.03.2011 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku 77-2011-PB-2.2.2
07.03.2011 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku 78-2011-PB-2.2.2
07.03.2011 Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku 79-2011-PB-2.2.2
24.02.2011 Kúpna zmluva CE 71-2011-KZ-2.1.2
24.02.2011 Dodatok č. 1 k Dohode o realizácii a správe internet. prezentácii
22.02.2011 Zmluva o vykonaní exekúcii CE 59-2011-OZ-2.1.2
21.02.2011 Príloha č. 3 k Zmluve o užívaní nebytového priestoru a zabezpečení dodávky tepla, SV, elektrickej energie a ostatných služieb č. 19-P-2011
21.02.2011 Dohoda o zabezpečení povinnej práce č. 58-2011-OZ-2.1.1
17.02.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 57-2011-PB-2.2.2
17.02.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 56-2011-PB-2.2.2
17.02.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 55-2011-PB-2.2.2
17.02.2011 Zmluva o prevode vlastníctva CE 54-2011-PB-2.2.2